Course curriculum

 • 1

  Velkommen

  • Velkommen

  • Nivåvurdering

  • Hva betyr nivåene?

  • Hva er adjektiv?

  • Bøy adjektivene

  • Familiemedlemmer

  • Fortell om din familie (Muntlig øvelse)

  • Sett inn superlativ av ordene

  • Preposisjoner

  • Preposisjoner fyll inn

  • Finn preposisjonene

  • Tidligere prøvebesvarelse og sensor på samtlige nivåer