Innhold

 • 1

  Intro: Samfunnskunnskap

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Muntlig privatisteksamen

  • Praktisk info

  • Digitale verktøy og tilpasninger

  • Studieteknikk

  • Personlig lærer

  • Kontaktinfo

 • 2

  Identitet

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Sosialisering og identitet

  • Identitet som dreper - Karpe

  • Identitet

  • Identitet

  • Hva skaper identitet?

  • Sosialt fellesskap

  • Identitetsfellesskap

  • Både norsk og same

  • Samisk språk og kultur

  • Hvordan definerer samisk ungdom seg?

  • Oppgaver

  • Sosialisering

  • Familien - samfunnets viktigste byggekloss?

  • Den moderne småbarnsfamilien

  • Oppgaver

  • Støtteordninger til småbarnsfamilier

  • Verdier

  • Verdier

  • Normer

  • Oppgaver

  • Positive og negative sanksjoner

  • Roller og forventninger

  • Kjønnsforskjeller

  • Kjønnsroller - født sånn, eller blitt sånn?

  • Oppgaver

  • Grensesetting - kjønn, seksualitet og kropp

  • Begrepsark

  • Quiz

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Kultur og samfunn

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Norge for nye nordmenn

  • Hovedkultur og delkultur

  • Kultur

  • Det som skaper kulturforskjellene

  • Å forstå fremmede kulturer

  • Norge - et flerkulturelt samfunn?

  • Oppgaver

  • Norsk mangfold

  • Typisk norsk

  • Typisk norsk?

  • Norge - et homogent land?

  • Sosiale forskjeller i Norge

  • Sosial ulikhet

  • Migranter

  • Integrering

  • Integreringsloven

  • Ulikhet vs. utenforskap

  • Fordommer

  • Fordommer og stereotypier

  • Hva er rasisme?

  • Hverdagsrasisme i Norge

  • Rasisme

  • Rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

  • Toleranse

  • Oppgaver

  • Å studere samfunnet

  • Metoder for å studere samfunnet

  • Når du er forsker

  • Kildekritikk

  • Samfunnsforskernes verktøykasse

  • Oppgaver

  • Kriminalitet i Norge

  • Hvorfor blir noen kriminelle?

  • Kriminalomsorgen

  • Straffereaksjonene - fra bot til forvaring

  • Samfunnsstraff

  • Straff og forebygging

  • Rettsstaten

  • Oppgaver

  • Quiz

  • Begrepsark

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Arbeidsliv og personlig økonomi

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Gaming er relevant for arbeidslivet!

  • Arbeid og ledighet

  • Arbeidsmiljøloven

  • Arbeidslivet i Norge

  • Arbeidsavtale

  • Svart arbeid

  • Arbeidslivets fremtid

  • Oppgaver

  • Lønnsslippen

  • Skattekort og frikort

  • Lønn

  • Fagforening, tariffavtaler og tariff

  • Kjønn og lønn

  • Det som skaper lønnsforskjeller

  • Personlig økonomi- å ha en prisbevisst holdning

  • Å lage et budsjett

  • Forbruk og sparing

  • Forbrukslån og kredittkort

  • Lånekassen: Lån og stipend

  • 7 ting jeg burde ha visst om studielånet?

  • Når du ikke betaler regningen

  • Renter

  • Inkasso

  • Oppgaver

  • Forbrukerens rettigheter

  • Forbrukernes rettigheter

  • Forbrukerrådet

  • Forbrukeretikk

  • Gjenbruk og resirkulering

  • Oppgaver

  • Nora starter egen bedrift

  • Å starte egen bedrift

  • Gründere som lykkes

  • Quiz

  • Begrepsark

  • Personlig økonomi, kommersiell påvirkning og forbruk

  • Organiseringen av samfunnet og arbeidslivet i Norge

  • Næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Politikk og demokrati

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Hva er demokrati?

  • Læringsmål

  • Demokrati

  • Diktatur

  • Politiske partier i Norge

  • Oversikt over venstre- og høyresiden

  • Politiske systemer

  • Stemmerett

  • Stemmerett - oppgaver

  • Ytringsfrihet

  • Når ytringsfrihet blir ekstrem

  • Det sårbare demokratiet

  • Kan man oppleve et nytt diktatur i dag?

  • Oppgaver

  • Makt

  • Stortinget - Norges nasjonalforsamling

  • Regjeringen

  • Verdens beste land å bo i?

  • Et mål på menneskelig utvikling

  • Rik og lik

  • Evig vekst

  • Bare velstand?

  • Den norske velferdsstaten

  • Velferdsstaten og utfordringer

  • Oppgaver

  • Politikken og markedet

  • Blandingsøkonomi - litt privat, litt offentlig

  • Mindre styring, mer marked

  • Økonomisk politikk

  • Statsbudsjettet

  • Politisk innflytelse - hvorfor bry seg?

  • Hvordan påvirke politikken

  • Medborger

  • Utøvelse av makt

  • Quiz

  • Begrepsark

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Verdenssamfunnet

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Verden blir mindre

  • Globalisering

  • Alt om krig på fem minutter

  • Krig

  • Krig og konsekvenser

  • Krig - når politikken kommer til kort

  • Borgerkrig

  • Borgerkrig

  • Terror - årsaker og bekjempelse

  • Oppgaver

  • Våpen på avveie?

  • Et nytt syn på sikkerhet

  • Internasjonalt samarbeid

  • EU

  • FN

  • Norge og FN

  • Menneskerettigheter

  • Mer om menneskerettigheter

  • Brudd på menneskerettigheter

  • FNs flyktningskonvensjon

  • Flyktningskriser

  • Oppgaver

  • Levestandard og livskvalitet

  • Fattigdom

  • Hvorfor er det fattigdom?

  • Fattigdom i Norge

  • Hjelp til utvikling

  • Bare én klode

  • Bærekraftig utvikling

  • Konflikt på globalt nivå

  • Interesser og ideologisk ståsted

  • Økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet

  • Fattigdom og miljø

  • Hvorfor blir vi ikke enige?

  • Bevisste hverdagsvalg

  • Oppgaver

  • Begrepsark

  • Quiz

  • Det digitale samfunnet

  • "Jeg er en cyborg!"

  • Digitalisering og globalisering

  • Transnasjonale selskaper

  • Kunstig intelligens

  • Kunstig intelligens og tingenes internett – muligheter og utfordringer i fremtiden

  • Digitale fotavtrykk

  • Personvern

  • Mørke mønstre

  • Regler for nettbasert kommunikasjon

  • Nettvett

  • Egne digitale spor

  • Test deg selv

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 7

  Eksamensøving

  • Eksamensøving

  • Personvern

  • Medborger og politiske systemer

  • Rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

  • Makt

  • Globalisering

  • Sosialisering

  • Tips til eksamen

  • Kursevaluering