Innhold

 • 1

  Modul 1: Identitet

  • Velkommen!

  • Fagets eksamensform

  • Fagets kompetansemål

  • Identitet som dreper - Karpe

  • Læringsmål

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Hva er identitet?

  • Både norsk og same

  • Samisk språk og kultur

  • Sosialisering

  • Verdier og normer

  • Verdier og normer

  • Positive og negative sanksjoner

  • Roller og forventninger

  • Kjønnsforskjeller

  • Kjønnsroller - født sånn, eller blitt sånn?

  • Identitet - oppgaver

  • Begrepsark

  • Quiz

  • Eksamensøvelse

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

 • 2

  Modul 2: Kultur og samfunn

  • Norge for nye nordmenn

  • Læringsmål

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Hva er kultur?

  • Sosiale forskjeller i Norge

  • Norge - et flerkulturelt samfunn?

  • Norsk mangfold

  • Typisk norsk

  • Typisk norsk?

  • Norge - et homogent land?

  • Migranter

  • Integreringsloven

  • Integrering

  • Ulikhet vs. utenforskap

  • Fordommer og stereotypier

  • Hverdagsrasisme i Norge

  • Rasisme

  • Toleranse

  • Kriminalitet i Norge

  • Kriminalomsorgen

  • Quiz

  • Eksamensøvelse

  • Begrepsark

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

 • 3

  Modul 3: Arbeidsliv og personlig økonomi

  • Gaming er relevant for arbeidslivet!

  • Læringsmål

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Arbeid og ledighet

  • Arbeidslivet i Norge

  • Arbeidsmiljøloven

  • Arbeidslivets fremtid

  • Personlig økonomi- å ha en prisbevisst holdning

  • Personlig økonomi - å lage et budsjett

  • Personlig økonomi - Forbrukslån og kredittkort

  • Personlig økonomi - Forbrukerens rettigheter

  • Nora starter egen bedrift

  • Å starte egen bedrift

  • Quiz

  • Eksamensøvelse

  • Begrepsark

  • Oppsummering

 • 4

  Modul 4: Politikk og demokrati

  • Hva er demokrati?

  • Læringsmål

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Demokrati

  • Diktatur

  • Politiske partier i Norge

  • Oversikt over venstre- og høyresiden

  • Politiske systemer

  • Stemmerett

  • Stemmerett - oppgaver

  • Ytringsfrihet

  • Når ytringsfrihet blir ekstrem

  • Makt

  • Det sårbare demokratiet

  • Kan man oppleve et nytt diktatur i dag?

  • Den norske velferdsstaten

  • Velferdsstaten og utfordringer

  • Quiz

  • Begrepsark

  • Eksamensøvelse

  • Oppsummering

 • 5

  Modul 5: Verdenssamfunnet

  • Forkunnskaper

  • Verden blir mindre

  • Læringsmål

  • Kartlegging

  • Globalisering

  • EU

  • Menneskerettigheter

  • Brudd på menneskerettigheter

  • Brudd på menneskerettigheter

  • Levestandard og livskvalitet

  • Fattigdom

  • Fattigdom

  • FN

  • Bærekraftig utvikling

  • Fattigdom og miljø

  • Bevisste hverdagsvalg

  • Flyktningskriser

  • FNs flyktningskonvensjon

  • Norge og FN

  • Terror - årsaker og bekjempelse

  • Quiz

  • Eksamensøvelse

  • Test deg selv

  • Oppsummering

  • Egenvurdering