Course curriculum

 • 1

  Intro : Matematikk R2

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Personlig lærer

  • Kontaktinfo

 • 2

  Trigonometri

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Trigonometri

  • Trigonometriske definisjoner Del.1

  • Trigonometriske definisjoner Del.2

  • Trigonometri i rettvinklede trekanter

  • Trigonometri i rettvinklede trekanter: oppgaver

  • Enhetssirkelen

  • Enhetssirkelen: oppgaver

  • Enhetssirkelen: utfordring m/løsningsforslag

  • Symmetrier på enhetssirkelen

  • Symmetrier på enhetssirkelen: oppgaver

  • Trigonometriske grunnlikninger

  • Trigonometriske likninger og radianer introduksjon

  • Trigonometriske grunnlikninger: oppgaver

  • Enhetsformelen

  • Enhetsformelen: oppgaver

  • Sum og differanse

  • Sum og differanse: oppgaver

  • Sum og differanse: utfordring m/løsningsforslag

  • Dobbel vinkel

  • Dobbel vinkel: oppgaver

  • Sammensatte trigonometriske likninger

  • Sammensatte trigonometriske likninger: oppgaver

  • Sammensatte trigonometriske likninger: utfordring m/løsningsforslag

  • Sammensatte eksempler: oppgave

  • Test deg selv

  • Trigonometriske funksjoner

  • Radianer

  • Radianer: oppgaver

  • Trigonometriske likninger

  • Trigonometriske likninger: oppgaver

  • Trigonometriske likninger: utfordring m/løsningsforslag

  • Grafene til sinx og cosx

  • Grafene til sinus og cosinus

  • Grafene til sinx og cosx: oppgaver

  • Grafene til sinx og cosx: utfordring m/løsningsforslag

  • Harmoniske svingninger

  • Harmoniske svingninger: oppgaver

  • Omskrivning til sinus

  • Omskrivning til sinus: oppgaver

  • Løsing av likningen a sin ⁡cx + b cos⁡ cx = d

  • Løsing av likningen a sin ⁡cx + b cos⁡ cx = d: oppgaver

  • Løsing av likningen a sin ⁡cx + b cos⁡ cx = d: utfordring

  • Modellering av periodiske funksjoner

  • Modellering av periodiske funksjoner: oppgaver

  • Modellering av periodiske funksjoner: utfordring m/løsningsforslag

  • Derivasjon av sinus

  • Derivasjon av sinus: oppgaver

  • Derivasjon av cosinus og tangens

  • Derivasjon av cosinus og tangens: oppgaver

  • Drøfting av sammensatte trigonometriske funksjoner

  • Drøfting av sammensatte trigonometriske funksjoner: oppgaver

  • Modellering på digitalt verktøy

  • Modellering på digitalt verktøy: oppgaver

  • Sammensatt eksempel: oppgaver

  • Sammensatt eksempel: utfordring

  • Kartlegging av modul

  • Fasit

 • 3

  Vektorer og geometri i rommet

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Vektorer og geometri i rommet

  • Pyramider

  • Pyramider og terninger: oppgaver

  • Vektorkoordinater i rommet

  • Vektorkoordinater i rommet: oppgaver

  • Skalarproduktet, lengder og vinkler i rommet

  • Skalarproduktet, lengder og vinkler i rommet: oppgaver

  • Skalarproduktet, lengder og vinkler i rommet: utfordring m/løsningsforslag

  • Parameterfremstilling for rette linjer

  • Parameterfremstilling for rette linjer: oppgaver

  • Parameterfremstilling for rette linjer: utfordring m/løsningsforslag

  • Vektorproduktet

  • Vektorproduktet: oppgaver

  • Likningsframstilling for plan

  • Likningsframstilling for plan: oppgaver

  • Avstand fra punkt til plan

  • Avstand fra punkt til plan: oppgaver

  • Avstand mellom punkt og linje og mellom to linjer

  • Avstand mellom punkt og linje og mellom to linjer: oppgaver

  • Avstand mellom punkt og linje og mellom to linjer: utfordring m/løsningsforslag

  • Hvordan ligger planene i rommet?

  • Hvordan ligger planene i rommet?: oppgaver

  • Parameterframstilling for plan og likning for linje

  • Parameterframstilling for plan og likning for linje: oppgaver

  • Areal og volum med vektorprodukt

  • Areal og volum med vektorprodukt: oppgaver

  • Likningsframstilling for kuleflate

  • Likningsframstilling for kuleflate: oppgaver

  • Likningsframstilling for kuleflate: utfordring m/løsningsforslag

  • Parameterframstilling for kuleflater

  • Parameterframstilling for kuleflater: oppgaver

  • Vektorer i rommet, skalarprodukt og parallellitet

  • Vektorer i rommet, skalarprodukt og parallellitet: oppgaver

  • Sammensatte eksempler

  • Fasit

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Følger og rekker

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Følger og rekker

  • Følger og rekker

  • Aritmetiske følger og rekker

  • Aritmetisk rekke

  • Geometrisk rekke

  • Geometriske følger og rekker: utfordring m/løsningsforslag

  • Konvergent geometrisk rekke

  • Konvergensområdet for geometriske rekker

  • Konvergente geometriske rekker: utfordring m/løsningsforslag

  • Sparing og lån

  • Matematisk induksjon

  • Rekursive tallfølger

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Integrasjon

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Integrasjon

  • Bestemt integral

  • Utregning av bestemt integral

  • Utregning av bestemt integral: oppgaver

  • Ubestemt integral

  • Ubestemt integral: oppgaver

  • Arealberegninger

  • Arealberegninger: oppgaver

  • Regler for bestemte integraler og areal mellom grafer

  • Regler for bestemte integraler og areal mellom grafer: oppgaver

  • Samlet mengde og gjennomsnitt

  • Samlet mengde og gjennomsnitt: oppgaver

  • Volum av omdreiningslegemer

  • Volum av omdreiningslegemer: oppgaver

  • Volum av omdreiningslegemer: utfordring m/løsningsforslag

  • Integrasjon ved delbrøksoppspaltning

  • Integrasjon ved substitusjon

  • Integrasjon ved substitusjon: oppgaver

  • Integrasjon ved substitusjon: utfordring m/løsningsforslag

  • Delvis integrasjon

  • Delvis integrasjon: oppgaver

  • Delvis integrasjon: utfordring m/løsningsforslag

  • Integrasjon ved delbrøksoppspaltning: oppgaver

  • Integrasjon ved delbrøksoppspaltning: utfordring m/løsningsforslag

  • Sammensatte eksempler

  • Fasit

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Differensiallikninger

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Differensiallikninger av første orden

  • Differensiallikninger og løsningskurver

  • Eksakte differensiallikninger av første orden

  • Modeller og bruksområder for differensiallikningen y' + ay = b

  • Differensiallikninger i fysikk - Newtons andre lov

  • Differensiallikninger i biologi og medisin

  • Retningsdiagrammer og numerisk løsning

  • Differensiallikninger av andre orden

  • Differensiallikninger av andre orden - bevis del.1

  • Differensiallikninger av andre orden - bevis del.2

  • Differensiallikninger av andre orden - bevis del.3

  • Differensiallikningen y''-k^2 y = 0

  • Differensiallikningen y'' + k^2 y = 0

  • Differensiallikningen y'''-y' = 0 : utfordring m/ løsningsforslag

  • Vi løser likningen y" +2y'= 4x utfordring m/løsningsforslag

  • Frie svingninger uten demping

  • Frie svingninger uten demping : utfordring m/løsningsforslag

  • Differensiallikningen y'' + k' + y = 0 : utfordring m/løsningsforslag

  • Frie svingninger med demping: utfordring m/løsningsforslag

  • Differensiallikningen y''+ P(x)∙y' + Q(x)∙y= 0 : utfordring m/løsningsforslag

  • Kartlegging av modul

  • Kursevaluering

 • 7

  Eksamensøving

  • Eksamensinformasjon

  • Tidligere eksamenssett

  • Eksamensveiledning (Løsningsforslag)

  • Eksamensveiledning (video)