Course curriculum

 • 1

  Intro: Matematikk R1

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Kikora

  • Personlig lærer

  • Kontaktinfo

 • 2

  Vektorer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Vektorer

  • Hva er en vektor?

  • Posisjonsvektor

  • Motsatte vektorer

  • Lengden av en vektor

  • Nullvektoren

  • Addisjon av vektorer

  • Bevis for kommutativ og assosiativ lov for vektorer

  • Subtraksjon av vektorer

  • Hva er en skalar?

  • Skalering av vektorer

  • Skalering av vektor

  • Bevis for regneregler

  • Bevis for regneregler for vektor mellom to punkter

  • Dekomponering av vektorer

  • Dekomponering med ortogonale komponenter

  • Dekomponering med enhetsvektorer

  • Geometrisk fremstilling av parallelle vektorer

  • Matematisk fremstilling av parallelle vektorer

  • Parallellitet med nullvektoren

  • Vektorlikning med koordinater

  • Skalarproduktet

  • Koordinat-formel for skalarprodukt

  • Regneregler for skalarproduktet

  • Bevise kommutativ, assosiativ og distributiv lov for skalarprodukt (og egenskalar)

  • Vinkel mellom vektorer

  • Utlede formel for skalarprodukt

  • Geometrisk tolkning av skalarprodukt

  • Geometriske resultater

  • Sirkellikningen

  • Avstand fra punkt til linje

  • Arealet av en trekant

  • Thales’ setning

  • Mediansetningen

  • Mediansetningen. Vektorer inn til skjæringspunkter.

  • Parameterframstilling for kurver

  • Parameterfremstilling for kurver

  • Parameterfremstilling for kurver - eksempel

  • Anvendelse av parameterframstilling

  • Anvendelse av parameterfremstilling - eksempel 1

  • Anvendelse av parameterfremstilling - eksempel 2

  • Tidligere eksamensoppgave (1)

  • Tidligere eksamensoppgave (2)

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Geometri

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Geometri

  • Formlikhet

  • Geometriske steder

  • Tales' setning

  • Tales' setning

  • Omskrevet og innskrevet sirkel i en trekant

  • Periferivinkel og sentralvinkel

  • Appolonius' sirkel

  • Setninger om skjæring. Høydesetningen

  • Sirkel

  • Ellipse

  • Kartlegging av modul

  • Kursevaluering

 • 4

  Algebra

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Algebra

  • Andregradsuttrykk

  • Polynomdivisjon og nullpunktssetningen

  • Polynomdivisjon og nullpunktssetningen 

  • Polynomdivisjon og nullpunktssetningen

  • Likninger og ulikheter med polynomer

  • Likninger løst med substitusjon

  • Brøkulikheter

  • Brøkulikheter

  • Logaritmesetningene

  • Logaritmesetningene - oppgave

  • Tallet e og naturlige logaritmer

  • Naturlige logaritmer - oppgave

  • Likninger med logaritmer

  • Likninger med logaritmer - oppgave

  • Likninger med naturlige logaritmer

  • Likninger med naturlige logaritmer - oppgave

  • Uttrykk og likninger med tallet e

  • Eksponentiallikninger (1)

  • Eksponentiallikninger (2)

  • Uttrykk og likninger med tallet e: eksempel 1

  • Uttrykk og likninger med tallet e: eksempel 2

  • Ulikheter med eksponentialfunksjoner og logaritmer

  • Sammensatt eksempel

  • Utfordringsoppgave

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Grenseverdier, derivasjon og funksjonsdrøfting

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Grenseverdier og derivasjon

  • Definisjonen av den deriverte

  • Kjerneregelen

  • Kjerneregelen 

  • Kjerneregelen

  • Bevis for to derivasjonsregler

  • Derivasjon av e^x

  • Derivasjon av a^x

  • Derivasjon av ln x

  • Derivasjon av produkter

  • Derivasjon av brøkfunksjoner

  • Derivasjon : oppsummering

  • Drøfting av polynomfunksjoner

  • Drøfting av vektorfunksjoner

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Eksamensøvning

  • Tidligere eksamensoppgaver

  • Eksamensveiledning