Course curriculum

 • 1

  Grunnkurs: Styring og ledelse prosjekt

  • Velkommen

  • Hvem er vi?

  • Kursløpet droppe denne er omtalt i Velkommen

  • Målsetting

  • Dine mål

  • Begreper i kurset

  • Tips til større læringsutbytte

  • Dropbox

 • 2

  Innledning

  • Interessevekker - hva er et prosjekt?

  • Om smidige metoder og tilnærming

  • Prosjektroret

  • Prosjektroret - Deg som prosjektleder

  • Prosjektroret - Teamet ditt

  • Prosjektroret - Interessenter

  • Prosjektroret - Styringsrammer

  • Prosjektroret - Gjennomføring

  • Prosjektroret - Usikkerhetshåndtering

  • Prosjektroret - Avslutning

  • Prosjektroret - Effekter

  • Prosjektroret - Mye å forholde seg til?

  • Kursets fasemodell

  • Om prosjekteier og forholdet til prosjektleder

  • Quiz

  • Flere ressurser

  • En kort refleksjon

 • 3

  Modul 1: Planlegging av prosjektet

  • Interessevekker

  • Læringsmål modul 1

  • Prosjektmandatet

  • Analyse av behov

  • Generelt om mål

  • Effektmål

  • Resultatmål

  • SMARTE mål: Innledning

  • SMARTE mål: Metodikken

  • SMARTE mål: Eksempel og øvelse

  • Kort om kvalitet i resultatmål - og om tid og kost

  • Om å oppnå effekter - planlegging

  • Milepæler - prosjektets hjerteslag

  • Øvelse: Enkel milepælsplan

  • Øvelse: Milepælsplan med gjensidige avhengigheter

  • Interessenter: En firetrinnsprosess for interessenthåndtering

  • Steg 1: Identifiser interessentene

  • Steg 2: Analyse - bli kjent med interessentene

  • Steg 3: Prioritere/gruppere

  • Prosjektteam: Sammensetning

  • Kort om team og tillit

  • Øvelse: Teamkontrakten

  • Teamet - i tidspress

  • Øvelse: Roller og ansvar

  • Usikkerhet - Risiko og Muligheter

  • Risiko

  • Muligheter

  • Øvelse: Usikkerhetsfaktorer milepælsnivå

  • Øvelse: Risikoanalyse

  • Øvelse: Analyse Muligheter

  • Usikkerhet - hva nå?

  • Quiz

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

  • En kort refleksjon

 • 4

  Modul 2: Gjennomføring

  • Interessevekker

  • Læringsmål modul 2

  • Styringssløyfen

  • Oppfølging: Prosjekttrekanten- Tid, Kost og Kvalitet (TKK)

  • Tid

  • Kost

  • Øvelse: Oppfølging av leveransen - det handler om kvalitet

  • Eksempel aktivitetsplan

  • Statusrapportering

  • Øvelse: Statusrapportering

  • Om møter

  • Endring og avvik

  • Hva kan endre seg?

  • Håndtering av endring

  • Om team, tillit og endring

  • Usikkerhet: metoder og tiltak

  • Risiko: 4 metoder

  • Øvelse: Usikkerhetshåndtering

  • Muligheter: metoder

  • Interessenter: Steg 4 Strategier

  • Interessenter: Dette kan vi gjøre

  • Øvelse: Interessentene - våre tiltak

  • Quiz

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

  • En kort refleksjon

 • 5

  Modul 3: Avslutte prosjektet og oppnå effekter

  • Avslutte prosjektet

  • Å oppnå effekter

  • Flere ressurser

  • Quiz

  • Oppsummering

  • En kort refleksjon

 • 6

  Modul 4: Ledelse av og i prosjekter

  • Interessevekker

  • Øvelse: prosjektledelse

  • Læringsmål modul 4

  • Elementer du skal gjennom

  • Om ledelse - I

  • Om ledelse - II

  • Relasjoner

  • Øvelse: God og dårlig ledelse

  • Visste du dette om prosjekter?

  • Åtte grunner til at du lykkes i prosjektlederrollen

  • 1. Tydelighet

  • 2. Grei og hyggelig

  • 3. Realistiske krav

  • 4. Oppfølgning, kommunikasjon og informasjon

  • 5. Du gjør det du sier du skal gjøre

  • 6. Forebygge konflikter

  • 7. Tilbakemeldingskultur

  • 8. Motivasjon og tillitsbygging

  • Øvelse : Prosjektlederrollen

  • Øvelse: Effektiv prosjektledelse

  • Quiz - Om ledelse av og i prosjekter

  • Flere ressurser

 • 7

  Modul 5: Prosjektlederrollen og ledelsesverktøy for prosjektledere

  • Interessevekker

  • Læringsmål modul 5

  • Prosjektlederkompasset

  • Prosjektlederkompasset - De styringsrelaterte elementene

  • Prosjektlederkompasset - De organisatorisk rettede elementene

  • Prosjektlederkompasset: De ledelsesrelaterte elementene

  • Prosjektlederkompasset: De arbeidsformrelaterte elementene

  • Prosjektlederkompasset: en kort refleksjon

  • PL - kompasset: i dybden

  • Prosjektleder som LEDER - noen mellommenneskelige perspektiver

  • Case

  • Øvelse: Se og bli sett som prosjektleder

  • Samtaleverktøy

  • Øvelse: Hvordan ta livet av tillit og engasjement på arbeidsplassen

  • Blanchards SLII®-modell

  • Situasjonstilpasset Ledelse: Case/øvelser

  • Øvelse: Situasjonstilpasset (prosjekt)ledelse

  • Then a miracle occurs

  • Positiv arbeidskultur

  • Quiz - prosjektlederrollen og ledelsesverktøy

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

  • Kursevaluering

  • Kursevaluering