Course curriculum

 • 1

  Grunnkurs prosjektarbeid

  • Velkommen

  • Hvem er vi?

  • Forkortelser og begreper - forklaring

  • Kursløpet

  • Målsetting

  • Dine mål

  • Diskusjonstråd

  • Tips

  • Individuell veiledning

 • 2

  1: Modeller i prosjektarbeid

  • Interessevekker

  • Læringsmål

  • Prosjektroret

  • Prosjektroret - interessenter

  • Prosjektroret - styringsrammer

  • Prosjektroret - usikkerhet

  • Prosjektmodell

  • Prosjekteierrollen

  • Styringssløyfen

  • Styringssløyfen - forklaring

  • Styringssløyfen - hensikt og mål

  • Styringssløyfen - oppfølgning og innsatsfaktorer

  • Jerntriangelet

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

 • 3

  2: Prosjektgrunnlag

  • Interessevekker

  • Læringsmål

  • Læringsmål og prosjektgrunnlag

  • Læringsmål og prosjektgrunnlag

  • Behov

  • Behov

  • Hensikt, behov og mål

  • Prosjektprodukt

  • Oppgave: behov og ønsket effekt

  • SMART-mål

  • SMART-mål

  • Oppgave: SMART-mål

  • Milepæler og milepælsplaner

  • Milepæler og milepælsplaner

  • Milepæler og milepælsplaner

  • Milepæl og milepælsplan

  • Uklarheter om milepælsbegrepet

  • Uklarheter om milepælsbegrepet

  • Milepælsplan

  • Oppgave: Milepælsplan

  • Milepælsplan med gjensidige avhengigheter

  • Oppgave: Milepælsplan med gjensidige avhengigheter

  • Interessenter

  • Interessenter: en sekstrinnsprosess for interessent-håndtering

  • Interessenter: Steg 1

  • Interessenter: Steg 2

  • Interessenter: Steg 3

  • Oppgave : identifisere interessenter

  • Oppgave: prosjektets interessenter

  • Roller og ansvar

  • Samhandlingskortet på milepælsnivå

  • Oppgave: samhandlingskort

  • Usikkerhet

  • Risiki

  • Muligheter

  • Muligheter

  • Oppgave: Risiki og muligheter

  • Oppgave : Analyse av usikkerheter: Risikoanalyse

  • Oppgave : Analyse av usikkerheter: Mulighetsanalyse

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

 • 4

  3 a: Gjennomføring

  • Interessevekker

  • Læringsmål

  • Gjennomføringsfasen

  • Gjennomføringsfasen - Refleksjon

  • Tid - Kost - Kvalitet

  • Kost

  • Kvalitet

  • Oppgave: Kvalitet

  • Oppfølgning milepæler og aktiviteter

  • Oppgave: oppfølgning milepæler og aktiviteter

  • Planlegging: maler og guider

  • Statusrapportering på MP nivå

  • Statusrapportering - trafikklys

  • Statusrapportering - trafikklys

  • Oppgave: statusrapportering -trafikklys

  • Endring og avvik

  • Endring og avvik

  • Endring

  • Endring og avvik - håndtering

  • Teamet ditt - forberedt for endring

  • Usikkerhetsoppfølgning/håndtering

  • Håndtering av risiko

  • Håndtering av risiko

  • Oppgave: Usikkerhetshåndtering på milepælsnivå

  • Oppgave: Usikkerhetshåndtering på prosjektnivå

  • Interessenter: strategier for samhandling

  • Strategier for samhandling

  • Oppgave: strategier for samhandling

 • 5

  3 b : Gevinstrealisering

  • Gevinstrealisering

  • Oppgave : gevinstrealisering

  • Sluttrapport

  • Fem punkter å ta med hjem

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

 • 6

  4: Ledelse av og i prosjekter

  • Interessevekker

  • Oppgave: ledelse

  • Læringsmål

  • Om ledelse

  • Om ledelse

  • Relasjoner

  • Oppgave: God og dårlig ledelse

  • Visste du dette om prosjekter?

  • Seks grunner til at du mislykkes i prosjektlederrollen

  • Seks grunner til at du lykkes i prosjektlederrollen

  • 1. Tydelighet

  • 2. Grei og hyggelig

  • 3. Realistiske krav

  • 4. Oppfølgning og informasjon

  • 5. Du gjør det du sier du skal gjøre

  • 6. Forebygge konflikter

  • Oppsummering : Seks grunner for å lykkes i prosjektlederrollen

  • Oppgave - prosjektlederrollen

  • Oppgave : effektiv prosjektledelse

  • Quiz - Om ledelse av og i prosjekter

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

 • 7

  5: Prosjektlederrollen og ledelsesverktøy for prosjektledere

  • Læringsmål

  • Prosjektlederkompasset

  • Prosjektlederkompasset - De styringsrelaterte elementene

  • Prosjektlederkompasset - De organisatorisk rettede elementene

  • Prosjektlederkompasset: De ledelsesrelaterte elementene

  • Prosjektlederkompasset: De arbeidsformrelaterte elementene

  • Oppgave: Prosjektlederkompasset

  • Prosjektleder som LEDER - mellommenneskelige perspektiver

  • Case

  • Oppgave: Se og bli sett som PL

  • Oppgave: Hvordan ta livet av tillit og engasjement på arbeidsplassen

  • Blanchards SLII®-modell

  • Oppgave: Situasjonstilpasset (prosjekt)ledelse

  • Project66©

  • Hvordan bruke Project66© i prosjektledelse

  • X-modellen

  • Then a miracle occurs

  • Positiv arbeidskultur

  • Quiz - prosjektlederrollen og ledelsesverktøy

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

 • 8

  6: Status og min vei videre

  • Interessevekker

  • Læringsmål

  • Utviklingstema

  • Case

  • Oppgave

  • Veien videre

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

  • Kursevaluering