Course curriculum

 • 1

  Velkommen til B1-B2!

  • Omset leksjonane

  • Nivåvurdering (Bytt til nynorsk)

  • Kva betyr nivåa?

  • Digitale verktøy og tilpassingar

  • Kontaktinformasjon

 • 2

  Typisk norsk

  • Oppgåver

  • Mirakelåret 1814

  • 1814 - Det norske opprøret

  • Eidsvoll fyll inn oppgåve

  • Munnleg øvelse

  • Skriftleg øving

  • Oversett ord til andre språk

 • 3

  Identitet

  • Identitet som drep - Karpe

  • Identitet

  • Sosialt fellesskap

  • Identitetsfellesskap

  • Både norsk og same

  • Samisk språk og kultur

  • Korleis definerer samisk ungdom seg?

  • Oppgåver

  • Sosialisering

  • Sosialisering

  • Familien - den viktigaste byggjeklossen i samfunnet?

  • Den moderne småbarnsfamilien

  • Oppgåver

  • Støtteordningar til småbarnsfamilier

  • Verdier

  • Verdiar

  • Normer

  • Oppgåver

  • Positive og negative sanksjonar

  • Roller og forventningar

  • Kjønnsroller - fødd sånn, eller vorte sånn?

  • Oppgåver

  • Omgrepsark

  • Quiz

  • Munnleg øving

  • Skriftleg øving

 • 4

  Adjektiv

  • Kva er adjektiv?

  • Meir om adjektiv

  • Gradbøying av adjektiv

  • Gradbøying oppgåve

  • Adjektiv med preposisjon

  • Skriv eigne setninger

  • Tekst utan teiknsetjing

  • Finn adjektiva i teksten

  • Bøy adjektiva

  • Fyll inn bestemt form av adjektivene

  • Superlativ form av adjektiv

  • Komparativ form av adjektiv

 • 5

  Substantiv

  • Substantiv

  • Substantiv inkjekjønn og hankjønn

  • Substantiv i hokjønn

  • Stor og liten forbokstav

  • Innlevering: Fritekst om kvardagen

  • Skriv inn ordet i fleirtal

  • Bestemt og ubestemt form

  • Eigne setningar med ord som sluttar på tøy

  • Skriv fritekst: Ferietur

  • Egne setninger frukt og grønt

  • Mange og Mykje

 • 6

  Verb

  • Verb

  • Svake verb (regelrette verb)

  • Fyll inn oppgåver (svake verb)

  • Svake verb - quiz

  • Sterke verb (uregelrette verb)

  • Finn verba i teksten

  • Fyll inn oppgåver (sterke verb)

  • Skriveoppgåve (svake verb)

  • Skriveoppgåve II (svake verb)

  • Set inn verba i rett tid

  • Sterke verb - quiz

  • Skriveoppgåve (Svake og sterke verb)

  • Modalverb (hjelpeverb)

  • Fyll inn oppgåver (modalverb)

  • Fyll inn riktig modalverb

  • Vel rett setning

  • Fyll inn verbformene

 • 7

  Adverb

  • Kva er adverb?

  • Adverb inndeling

  • Adverb gradbøying

  • Tidsadverb

  • Uttrykk med -dag

  • Tidsadverb II

  • Stadsadverb

  • Måtesadverb

  • Gradsadverb

  • Gradsadverb II

  • Setningsadverb

  • Vel rett adverb

  • Set inn også/heller ikkje

  • Eigne setningar om tur eller reise

  • Marker adverba

  • Marker adverba II

  • Skriv fritekst: Påske

 • 8

  Pronomen

  • Eigedomspronomen

  • Refleksivt pronomen

  • Refleksivt pronomen - sin

  • Grammatikkfilm possessiver

  • Set inn riktig possessive

  • Ubestemt pronomen - ein

  • Grammatikkfilm - leddsetningar

 • 9

  Preposisjonar

  • Preposisjonar

  • Typiske preposisjonar

  • Inndeling av preposisjonar

  • Preposisjonar med andre ordklassar

  • Sett inn riktig preposisjon

  • Preposisjonar om årstider

  • Preposisjonsutrykk

  • Utrykk med preposisjonen for

  • Marker alle preposisjonane i teksten

  • Interjeksjonar

  • Adjektiv, substantiv og verb med preposisjon

  • Vanlege uttrykk

  • Preposisjonsuttrykk

 • 10

  Konjunksjonar

  • Konjunksjonar og heilsetningar

  • Fyll inn konjunksjonar

  • Skriv eigne setninger med aktivitetar

 • 11

  Idiom

  • Typiske idiom

  • Uttrykk

  • Eigne setningar om 17. mai

  • Kor mange idiom og uttrykk finn du i teksten?

 • 12

  Årstider

  • Våren fleirvaloppgåve

  • Skriv setningar om våren

  • Sommaren fleirvaloppgåve

  • Skriv setningar om sommaren

  • Hausten fleirvaloppgåve

  • Skriv setningar om hausten

  • Vinteren fleirvaloppgåve

  • Skriv setningar om vinteren

 • 13

  Test deg sjølv

  • Grammatikkoppgåver

  • Kva vil du øve på? (velg nynorsk)

  • Typisk norsk

  • Haren og skjelpadda

  • Munnleg øving

  • Fullfør setningane

  • Nynorsk øvingsrom

  • Nynorsk øvingsrom lenke

 • 14

  Livet i Noreg

  • Arbeidslivet

  • Jobbsøknad

  • Eksempel CV

  • Rekruttering

  • Nyheiter på ein enkel måte

  • Utdanning

 • 15

  Sluttkompetanse

  • Nivåvurdering - bytt til nynorsk ved å trykkje på "Bokmål"-knappen i høgre hjørne

  • Sjølvtest og informasjon

  • Tidligere prøver på samtlege nivå - velg nynorsk

  • B1-B2-nivå

  • Kursevaluering