Course curriculum

 • 1

  Velkommen til A2-B1!

  • Velkommen til A2-B1!

  • Translate all lessons

  • Nivåvurdering

  • Hva betyr nivåene?

  • Digitale verktøy og tilpasninger

  • Kontaktinfo

 • 2

  Familieliv i Norge

  • Hva er en familie?

  • Typer familier i Norge

  • Fakta om norske familier

  • Min familie - mitt forhold og mine barn

  • Hvem er i din familie?

  • Familiemedlemmer

  • Fortell om din familie (Muntlig øvelse)

  • 2 uttrykk: om dagen, å løse problemer

  • Hjemme s Hjem

  • Fullfør setningene

  • Ordforråd - Vold i familien

  • Vi bøyer verb

  • Ordforråd - Verb

  • Verbbøyning

  • Familieproblemer

  • Hvordan løse familieproblemer?

  • Ordforråd - Verb

  • Oversett ord til andre språk

 • 3

  Å bo i Norge

  • Introduksjon - Å bo i Norge

  • Ordforråd - Å bo i Norge

  • Å bo i kollektiv

  • Bofellesskap

  • Å bo i byen eller å bo på landet

  • Ordforråd

  • Å flytte til Norge

  • Hvordan skaffe deg en bolig?

  • Boligjakt

 • 4

  Identitet og likestilling

  • Hva er identitet?

  • Hva skaper identitet?

  • Hva er press?

  • Identitet

  • Ordforråd - Rettigheter i Norge

  • Rettigheter i Norge

  • Når slutter jeg å være innvandrer?

  • Muntlig øvelse: Føler du deg norsk?

  • Kjønnsroller og identitet

  • Likestilling på jobb

  • Ordforråd - Kvinner i Norge

  • Likestilling

  • Kvinner i Norge

 • 5

  Å jobbe i Norge

  • Introduksjon - Å jobbe i Norge

  • Å jobbe med mennesker

  • Ordforråd - Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere

  • Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere

  • Innvandring

  • Å delta i arbeidslivet

  • Hvordan få en jobb?

  • Eksempel - CV

  • Arbeidslivet

  • Svart arbeid

  • Svart arbeid - "Prisen på en bil

  • Ordforråd - En vanlig arbeidsdag

  • En vanlig arbeidsdag

  • Svart arbeid og arbeidstid

  • Ordforråd - HMS

  • HMS - Sikkerhet på jobben

  • Fagforeninger

  • Trivsel på jobben

  • Jobbmiljø

  • Ordforråd - Likeverd i arbeidslivet

  • Likeverd i arbeidslivet

 • 6

  Det norsk alfabetet

  • Alfabetet

  • Vokaler

  • Konsonanter

 • 7

  Årstider

  • Våren - flervalgoppgave

  • Skriv setninger om våren

  • Sommeren flervalgoppgave

  • Sommeren flervalgoppgave

  • Skriv setninger om sommeren

  • Høsten flervalgoppgave

  • Skriv setninger om høsten

  • Vinteren flervalgoppgave

  • Skriv setninger om vinteren

 • 8

  Substantiv

  • Substantiv

  • Finn substantivene

  • Finn substantivene II

  • Bøy substantivene i flertall

  • Mye eller mange?

  • Fyll inn mange/mye

  • Fyll inn mye, mange osv

  • Egne setninger bort/borte

  • sett inn derfor/også

  • Kroppens anatomi

  • Skriv egne setninger om frukt og grønt

  • Skriv inn bestemt og ubestemt form av substantivene

  • Egne setninger med tøy

 • 9

  Adjektiv

  • Hva er adjektiv

  • Hvordan bøye adjektiv?

  • Bøy adjektiv

  • Bøy adjektivene i tre former

  • Bøy de uregelrette adjektivene

  • Sett inn riktig form av adjektivet

  • Finn adjektivene i teksten

  • Skriv inn bestemt form av adjektivet

  • Bøy adjektivene

  • Setninger med bøyningsformer

  • Skriv inn riktig form av ordet

  • Sett inn riktig form av adjektivet

 • 10

  Verb

  • Bøying av verb

  • Svake verb (regelrette verb)

  • Sterke verb (uregelrette verb)

  • Modalverb

  • Fyll inn riktig modalverb

  • Velg riktig setning

  • Få setningene til å bety det samme

 • 11

  Adverb

  • Hva er adverb?

  • Adverb II

  • Adverb video

  • Måtesadverb

  • Lag egne setninger med måtesadverb

  • Setningsadverb

  • Gradsadverb

  • Stedsadverb

  • Stedsadverb II

  • Tidsadverb

  • Tidsadverb II

  • Plasser adverbet

  • Egne setninger 17. mai

 • 12

  Pronomen

  • Eindomspronomen

  • Grammatikkfilm possessiver

  • Fyll inn riktig pronomen

  • Refleksivt pronomen

  • Sett inn riktig possessive

  • Ubestemt pronomen

  • Ubestemt pronomen (en)

  • Demonstrativer/Pekeord

  • Grammatikkfilm - leddsetninger

 • 13

  Preposisjoner

  • Preposisjoner

  • Skriv egne setninger

  • Sett inn riktig preposisjon

  • Preposisjoner stor oppgave

  • Preposisjoner fyll inn

  • Lag egne setninger med preposisjoner

  • Til tross av/for

  • Hvor er kaninen?

  • Preposisjoner om årstider

  • Preposisjoner med andre ordklasser

  • Finn preposisjonene

  • Preposisjonsuttrykk

  • Mer preposisjoner

 • 14

  Konjunksjoner

  • Konjunksjoner

  • Sammensatte konjunksjoner

 • 15

  Superlativ

  • Sett inn superlativ av ordene

  • Sett inn komparativ av ordene

  • Egne setninger om tur eller reise

 • 16

  Spørreord

  • Spørreord

  • New Lesson

 • 17

  Idiomer

  • Typiske idiomer

  • Utrykk

 • 18

  Test deg selv

  • Grammatikk quiz

  • Grammatikkoppgaver

  • Mer norsk

  • Hva vil du øve på?

  • Typisk norsk

  • Fullfør setningene

  • Faste uttrykk på norsk

 • 19

  Livet i Norge

  • Arbeidslivet

  • Jobbsøknad

  • Eksempel CV

  • Rekruttering

  • Nyheter på en enkel måte

  • Utdanning

 • 20

  Sluttkompetanse

  • Nivåvurdering

  • Selvtest og informasjon

  • Tidligere prøvebesvarelse og sensor på samtlige nivåer

  • A2-B1 nivå

  • Kursevaluering