Course curriculum

 • 1

  Velkommen til A1-A2!

  • Translate all lessons

  • Kva betyr nivåa?

  • Digitale verktøy og tilpassingar

  • Kontakt informasjon

 • 2

  Grunnleggjande

  • Kva heiter du?

  • Kvar kjem du frå?

  • Kvar kjem du frå?

  • Vekedagane

  • Ordklasser

  • Substantiv - ei, ein eller eit

  • Substantiv

  • 4 verb: å stava, å gjenta, å snakka, å forstå

  • Pronomen - eg, me, dei, ho, han

  • no og ikkje

  • Ord som handlar om tid

  • Kva, kven og kvar

  • Månadene

  • Skriftleg prøve

  • Munnleg prøve

  • Kva ord passar inn i setningane

  • Oversett ord til andre språk

  • Svarord

  • Ja eller nei

  • Lag eigne setningar med svarord

 • 3

  Det norske alfabetet

  • Minimale par

  • Finn minimale par

 • 4

  Hverdagen

  • i og på

  • Marit Bjørgen

  • Ordenstal

  • Telefonnummer

  • Kva er klokka?

  • Daglege rutiner

  • Omset setningane

  • Svar på spørsmålene

  • Muntlig prøve

  • Skriftlig prøve

 • 5

  Substantiv

  • Substantiv

  • Fyll inn riktig form

  • Fyll inn entall

  • Velg riktig setning

  • Klikk på riktig objekt i kjøleskapet

  • Klikk på riktig sted i bildet

  • Bøy substantivene fra forrige oppgave

  • Grønnsaker - oppgave

 • 6

  Adjektiv

  • Hva er adjektiv

  • Mer om adjektiv

  • Gradbøying av adjektiv

  • Komparativ - å sammenligne

  • Sett inn riktig komparativ form av adjektivet

  • Positiv, komparativ og superlativ

  • Finn adjektivene i teksten

  • Fyll inn setningene med riktig form av adjektivet

  • Sett inn adjektivet med riktig artikkel

  • Skriv setninger med adjektiv

  • Velg riktig setning

  • Bøy adjektivene

  • Sett inn riktig form av adjektivet

  • Har disse adjektivene en eller to former?

  • 100 adjektiv

 • 7

  Verb

  • Hva er verb

  • Enkle setninger med verb

  • Bøying av verb

  • Svake verb

  • Svake verb oppgave

  • Sterke verb

  • Dra verbene inn i riktig kolonne

  • Modalverb

  • Velg riktig setning

  • Fyll inn riktig modalverb

  • Få setningene til å bety det samme

  • Verb øvelser

  • Velg riktig alternativ

  • Svake verb

 • 8

  Adverb

  • Hva er adverb?

  • Plasser adverbet

  • Måtesadverb

  • Lag egne setninger med måtesadverb

  • Setningsadverb

  • Gradsadverb

  • Stedsadverb

  • Tidsadverb

 • 9

  Pronomen

  • Introduksjon pronomen

  • Pronomen

  • Grammatikkfilm - Pronomen

  • Grammatikkfilm - Spørsmål og svar

  • Personlig pronomen

  • Fyll inn riktig form av personlig pronomen

  • Eindomspronomen

  • Refleksive pronomen

  • Pronomen objektsform

  • Rydd opp i setningene

  • Fyll inn riktig pronomen

 • 10

  Spørreord

  • Spørreord

  • Spørreord

  • Fyll inn riktig spørreord

  • Egne setninger med spørreord

 • 11

  Oppgaver

  • Norske vokaler

  • Velg riktig setning

  • Mye eller mange?

  • Fyll inn mye, mange osv

  • Grammatikkfilm possessiver

  • Grammatikkfilm - leddsetninger

  • Finn feilene

  • Fyll inn hjem/hjemme

  • Klikk på riktig sted i bildet

  • Beskriv badet ditt

 • 12

  Preposisjoner

  • Preposisjoner

  • Tidspreposisjoner - når noe skjer

  • Stedspreposisjoner - hvor noe eller noen er

  • Lag egne setninger: inn/inne og ut/ute

  • I eller på?

  • Preposisjoner med andre ordklasser

  • Sett inn riktig preposisjon

  • Lag egne setninger: Opp/oppe eller ned/nede

  • Preposisjoner stor oppgave

  • Egne setninger

  • Preposisjoner om årstider

  • Preposisjoner fyll inn

  • Fyll inn opp/oppe

  • Lag setninger med preposisjoner

  • Fyll inn ned/nede

  • Hvor er kaninen?

  • Hjem/Hjemme

  • Hjem/Hjemme fyll inn

  • Hit/Her fyll inn

 • 13

  Konjunksjoner

  • Konjunksjoner

  • Fyll inn riktig konjunksjon

 • 14

  Test deg selv

  • Grammatikk quiz

  • Grammatikkoppgaver

  • Hva vil du øve på?

  • Mer norsk

  • Typisk norsk

 • 15

  Livet i Norge

  • Arbeidslivet

  • Jobbsøknad

  • Eksempel CV

  • Rekruttering

  • Nyheter på en enkel måte

  • Utdanning

 • 16

  Sluttkompetanse

  • Nivåvurdering

  • Selvtest og informasjon

  • Tidligere prøvebesvarelse og sensor på samtlige nivåer

  • A1-A2 nivå skriftlig

  • A1-A2 nivå muntlig

  • Kursevaluering