Course curriculum

 • 1

  Intro : Matematikk 1P

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Praktisk info

  • Kikora

  • Geogebra og Python

  • Nedlasting av programvarer

  • Programmering

  • Innføring i excel

  • Personlig lærer

  • Kontaktinfo

 • 2

  Tall og måleenheter

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Påminnelse

  • Læringsmål

  • Tallregning

  • Regning med positive og negative tall

  • Gange og dele med 10, 100, 1000

  • Gange og dele med tall mellom 0 og 1

  • Potenser

  • Regning med potenser

  • Grunntall som produkt

  • Kvadratrot

  • Regning med potenser: grunntall som brøk

  • Nye potenser

  • Ligninger med potens

  • Regning med potens: grunntall som potens

  • N-terøtter og rottegning

  • Standardform

  • Standardform

  • Potenser med brøkeksponent

  • Areal

  • Prefikser

  • Måleenheter: lengde volum og masse

  • Areal

  • Mer om areal og volum

  • Volum

  • Kubikk og volum

  • Volum i kubikkmeter

  • Massetetthet

  • Tid

  • Fart

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Prosentregning

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Påminnelse

  • Læringsmål

  • Hva er prosent?

  • Prosentregning

  • Prosentregning I

  • Prosentregning II

  • Forskjellen på prosent og prosentpoeng

  • Prosentpoeng

  • Promille

  • Prosentregning med vekstfaktor

  • Prosentregning med vekstfaktor II

  • Å finne ny verdi

  • Å finne gammel verdi

  • Å finne den prosentvise endringen

  • Prosentendring i flere perioder

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Funksjoner

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Påminnelse

  • Læringsmål

  • Funksjoner

  • Koordinatsystem

  • Koordinatsystem

  • Funksjonsbegrepet

  • Funksjoner: GeoGebra

  • Lineære funksjoner

  • Lineære funksjoner: stigningstall og konstantledd

  • Lineære funksjoner

  • Lineære funksjoner - eksempelvideo

  • Polynomfunksjoner

  • Polynomfunksjoner

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Modellering

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Påminnelse

  • Læringsmål

  • Modellering

  • Å modellere noe konkret

  • Fra målinger til modell

  • Mer om regresjon

  • Regresjon

  • Hvor god er modellen?

  • Modellering i praksis

  • Justering av modellen

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Generalisering

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Påminnelse

  • Læringsmål

  • Generalisering

  • Formler

  • Å tolke og lage formler

  • Mer om formler

  • Omvendt proporsjonalitet

  • Proporsjonalitet

  • Tallfølger

  • Palindromtall

  • Titallssystemet

  • Figurtall

  • Kartlegging av modul

  • Kursevaluering

 • 7

  Eksamensøvning

  • Tidligere eksamensoppgaver