Innhold

 • 1

  Matematikk 2P-Y

  • Velkommen

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Fagets kompetansemål

  • Nedlasting av programvarer

 • 2

  Modul 1 - Potenser og prosenter

  • Matte er gøy

  • Mathematics is the sense you never knew you had

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Oppfriskning

  • Oppfriskning - PEMDAS

  • Potenser - Teori

  • Potensregler

  • Potenser - Eksempler

  • Potenser - Oppgaver

  • Eksponent 0 og negative eksponenter - Teori

  • Eksponent 0 og negative eksponenter

  • Eksponent 0 og negative eksponenter - Eksempler

  • Eksponent 0 og negative eksponenter - Oppgaver

  • Regneregler for potenser - Teori

  • Flere potensregler

  • Regneregler for potenser - Oppgaver

  • Tall på standardform - Teori

  • Tall på standardform - Oppgaver

  • Regning med tid - Teori

  • Regning med tid - Oppgaver

  • Prosent

  • Prosent

  • Prosent av et tall

  • Prosent

  • Prosent - Eksempler

  • Prosent - Oppgaver

  • Prosentfaktor

  • Prosent og prosentfaktor

  • Prosenttrekant

  • Prosentfaktor - Eksempler

  • Prosentfaktor - Oppgaver

  • Vekstfaktor

  • Vekstfaktor

  • Vekstfaktor - Eksempler

  • Vekstfaktor - Oppgaver

  • Prosentvis endring i flere perioder

  • Veksttrekant

  • Prosentvis endring i flere perioder - Eksempler

  • Geogebra og python - If-setninger

  • Prosentvis endring i flere perioder - Oppgaver

  • Tall og figurer

  • Tall og figurer - Eksempler

  • Tall og figurer - Eksempler

  • Tall og figurer - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 1

 • 3

  Modul 2 - Tabeller og diagrammer

  • Math is a hidden secret to understanding the world

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Frekvenstabeller

  • Frekvenstabeller

  • Frekvenstabeller - Oppgaver

  • Kumulative frekvenstabeller

  • Kumulative frekvenstabeller

  • Kumulative frekvenstabeller - Oppgaver

  • Tabeller og grafiske framstillinger

  • Tabeller og grafiske framstillinger - Eksempler

  • Tabeller og grafiske framstillinger - Oppgaver

  • Søyle- og sektordiagrammer

  • Søyle- og sektordiagrammer

  • Søyle- og sektordiagrammer - Oppgaver

  • Linjediagrammer

  • Linjediagrammer

  • Linjediagrammer - Oppgaver

  • Ulike funksjoner og koder i excel

  • Ulike funksjoner og koder i Excel - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 2

 • 4

  Modul 3 - Sentralmål og spredningsmål

  • The beauty I see in algebra

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Gjennomsnitt, median og typetall

  • Gjennomsnitt, typetall og median

  • Gjennomsnitt, median og typetall - Eksempler

  • Gjennomsnitt, median og typetall - Oppgaver

  • Variasjonsbredde og kvartilbredde

  • Variasjonsbredde og kvartilbredde - Eksempler

  • Variasjonsbredde og kvartilbredde - Oppgaver

  • Varians og standardavvik

  • Varians og standardavvik - Oppgaver

  • Histogram

  • Histogram

  • Histogram - Oppgaver

  • Sentralmål i gruppert materiale

  • Median i gruppert materiale

  • Gjennomsnitt i gruppert materiale

  • Sentralmål i gruppert materiale - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 3

 • 5

  Modul 4 - Funksjoner

  • Making sense of Math

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Lineære funksjoner

  • Lineære funksjoner

  • Lineære funksjoner i geogebra

  • Lineære funksjoner - Oppgaver

  • Funksjonsbegrepet

  • Funksjonsbegrepet - Oppgaver

  • Lineær vekst, model og regresjon

  • Lineære modeller

  • Lineær regresjon

  • Lineær vekst, model og regresjon - Oppgaver

  • Polynomfunksjoner og regresjon

  • Polynomfunksjoner

  • Polynomfunksjoner

  • Polynomregresjon

  • Polynomfunksjoner og regresjon - Oppgaver

  • Potens- og rotfunksjoner/regresjon

  • Potensfunksjoner, rotfunksjoner og potensregresjon

  • Potensfunksjoner, rotfunksjoner og potensregresjon

  • Potens- og rotfunksjoner/regresjon - Oppgaver

  • Eksponentialfunksjon/regresjon

  • Eksponentialfunksjoner

  • Eksponentialregresjon

  • Eksponentialfunksjon/regresjon - Oppgaver

  • Kjennetegn ved funksjoner

  • Kjennetegn ved funksjoner

  • Kjennetegn ved funksjoner - Oppgaver

  • Gjennomsnittlig vekstfart

  • Gjennomsnittlig vekstfart

  • Gjennomsnittlig vekstfart - Oppgaver

  • Momentan vekstfart

  • Momentan vekstfart

  • Momentan vekstfart - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 4

 • 6

  Modul 5 - Sannsynlighetsregning

  • Math saved my life

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Forsøk og simulering

  • Forsøk og simulering

  • Forsøk og simulering - Oppgaver

  • Sannsynlighet

  • Sannsynlighet - Oppgaver

  • Sum av sannsynligheter

  • Sum av sannsynligheter - Oppgaver

  • Multiplikasjonsprinsippet

  • Multiplikasjonsprinsippet - Oppgaver

  • Uavhengige hendinger

  • Uavhengige hendinger

  • Uavhengige hendinger - Oppgaver

  • Avhengige hendinger

  • Avhengige hendinger - Eksempel

  • Avhengige hendinger - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 5

 • 7

  Avslutning

  • Presentasjon av alle modulene

  • Egenvurdering

  • Kursevaluering