Course curriculum

 • 1

  Intro: Matematikk 2P

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Praktisk info

  • Kikora

  • Geogebra og Python

  • Nedlasting av programvarer

  • Programmering

  • Innføring i excel

  • Personlig lærer

  • Kontaktinfo

 • 2

  Prosent

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Påminnelse (Kikora)

  • Prosent

  • Hva er prosent?

  • Prosent II

  • Forskjellen på prosent og prosentpoeng

  • Prosent og prosentpoeng

  • Vekstfaktor

  • Regning med vekstfaktor

  • Regning med vekstfaktor

  • Prosentendring i flere perioder

  • Eksponentiell vekst, prosentvis vekst

  • Modellering

  • Modellering med eksponentialfunksjonen

  • Modellering med eksponentialfunksjonen II

  • Fra målinger til modell - regresjon

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Statistikk

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Påminnelse (Kikora)

  • Statistikk

  • Statistikk - frekvenstabell

  • Frekvenstabell

  • Avrunding

  • Histogram

  • Klasser og klassebredde

  • Diagrammer

  • Kumulativ frekvens

  • Stolpediagram og sektordiagram

  • Endring over tid

  • Kategoriske data og sektordiagram

  • Felles stolpediagram

  • Sammenlikning av kategoriske data

  • Sentralmål - gjennomsnitt, median og typetall

  • Sentralmål

  • Median

  • Median og gjennomsnitt med hjelpemidler

  • Gjennomsnitt

  • Gjennomsnitt fra frekvenstabell med hjelpemidler

  • Median og gjennomsnitt fra frekvenstabell

  • Gjennomsnitt fra klassedelt datamateriale

  • Valg av sentralmål

  • Typetall

  • Spredningsmål

  • Kvartiler

  • Kvartilbredde og variasjonsbredde

  • Kvartiler med hjelpemidler

  • Standardavvik

  • Standardavvik med hjelpemidler

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Likninger og ulikheter

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Påminnelse (Kikora)

  • Lineære likninger og ulikheter

  • Grafisk løsning

  • Prøve og feile

  • Algebraiske løsninger

  • Likninger og ulikheter av andre grad

  • Grafisk løsning

  • Løsning meg CAS

  • Produktregelen

  • Heltallsmetoden

  • ABC-formelen

  • Likningssystemer

  • Grafisk løsning

  • Løsning med CAS

  • Addisjonsmetoden

  • Innsettingsmetoden

  • Kryssmultiplisering

  • Omskriving til potenser med samme grunntall

  • Potensering

  • Halveringsmetoden

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Geometri

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Påminnelse (Kikora)

  • Enheter

  • Formler fra geometrien: omkrets og areal

  • Omkrets og areal

  • Formler for overflateareal og volum

  • Overflate og volum

  • Sammensatte geometriske figurer

  • Spesielle vinkler

  • Spesielle trekanter

  • Pytagorassetningen

  • Å undersøke om en trekant er rettvinklet

  • Formlikhet

  • Målestokk

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Økonomi

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Påminnelse (Kikora)

  • Økonomi

  • Lønn

  • Lønn

  • Akkord, provisjon og bonus

  • Feriepenger

  • Skattekort og frikort

  • Skatt

  • Hva får jeg for pengene?

  • Konsumprisindeksen

  • Kroneverdi

  • Lønnsutvikling

  • Sparing

  • Lån

  • Forbrukslån

  • Kredittkort

  • Kredittkort

  • Kjøp med betalingsutsettelse

  • Budsjett og regnskap

  • Budsjett

  • Kartlegging av modul

  • Kursevaluering

 • 7

  Eksamensøvning

  • Tidligere eksamensoppgaver