Innhold

 • 1

  Matematikk 1P-Y yrkesfag

  • Fagets eksamensform

  • Fagets kompetansemål

  • Nedlasting av programvarer

 • 2

  Modul 1 - Grunnleggende regning og prosentregning

  • Matte er gøy

  • Mathematics is the sense you never knew you had

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Hoderegning - Handling

  • Hoderegning - Temperaturer

  • Hoderegning - multiplikasjon og divisjon

  • Hoderegning - Eksempler

  • Hoderegning - Oppgaver

  • Multiplikasjon

  • Multiplikasjon

  • Divisjon

  • Divisjon med heltall

  • Divisjon med desimaltall

  • Multiplikasjon og divisjon - Eksempler

  • Multiplikasjon og divisjon - Oppgaver

  • Geogebra og python - 4 artsregninger

  • Geogebra og python - 4 artsreginger

  • Overslagsregning

  • Overslagsregning - Eksempler

  • Overslagsregning - Oppgaver

  • Brøk og desimaltall

  • Brøk og desimaltall

  • Brøk og desimaltall - Eksempler

  • Brøk og desimatall - Oppgaver

  • Forkorting og utviding av brøk

  • Forkorting og utviding av brøk

  • Forkorting og utviding av brøk - Eksempler

  • Forkorting og utviding av brøk - Oppgaver

  • Brøkregning - Addisjon og subtraksjon

  • Brøkregning - Addisjon og subtraksjon

  • Brøkregning - multiplikasjon og divisjon

  • Brøkregning - multiplikasjon og divisjon

  • Brøkregning - Eksempler

  • Brøkregning - Oppgaver

  • Geogebra og python - Brøk, desimaltal og avrunding

  • Geogebra og python - Brøk og desimaltall

  • Prosent

  • Prosent av et tall

  • Prosent

  • Prosent - Eksempler

  • Prosent - Oppgaver

  • Prosentfaktor

  • Prosent og prosentfaktor

  • Prosenttrekant

  • Prosentfaktor - Eksempler

  • Prosentfaktor - Oppgaver

  • Sammenligning av to størrelser - Teori

  • Sammenligning av to størrelser - Eksempler

  • Sammenligning av to størrelser - Oppgaver

  • Vekstfaktor

  • Vekstfaktor

  • Vekstfaktor - Eksempler

  • Vekstfaktor - Oppgaver

  • Prosentvis økning

  • Veksttrekant

  • Prosentvis nedgang

  • Prosentvis endring - Eksempler

  • Prosentvis endring - Oppgaver

  • Merverdiavgift

  • Merverdiavgift - Eksempler

  • Merverdiavgift - Oppgaver

  • Prosentpoeng

  • Prosentpoeng - Eksempler

  • Prosentpoeng - Oppgaver

  • Python - Datatyper og input

  • Python - Datatyper og input

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 1

 • 3

  Modul 2 - Personlig økonomi

  • Math is a hidden secret to understanding the world

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Regneark

  • Regneark - Eksempler

  • Regneark

  • Regnskap

  • Regneark - Oppgaver

  • Lønn og skatt

  • Lønn og skatt - Eksempler

  • Lønn og skatt - Oppgaver

  • Feriepenger

  • Feriepenger - Eksempler

  • Feriepenger - Oppgaver

  • Sparing

  • Geogebra og python - If-setninger

  • Geogebra og python - If-setninger

  • Sparing - Eksempler

  • Sparing - Oppgaver

  • Lån

  • Lån - Eksempler

  • Lån - Oppgaver

  • Kredittkort

  • Kredittkort - Eksempel

  • Kredittkort - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 2

 • 4

  Modul 3 - Algebra og forholdsregning

  • The beauty I see in algebra

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Hva du lærer

  • Regnerekkefølge - PEMDAS

  • Regnerekkefølge - PEMDAS

  • Regnerekkefølge - Eksempler

  • Regnerekkefølge - Oppgaver

  • Variabler

  • Variabler - Eksempler

  • Variabler - Oppgaver

  • Førstegradslikning

  • Førstegradslikninger

  • Førstegradslikninger - Eksempler

  • Førstegradslikning

  • Førstegradslikninger - Oppgaver

  • Potenslikninger

  • Potenslikninger - Eksempel

  • Potenslikninger - Oppgaver

  • Python - Løkker

  • Python - Løkker

  • Formleregning

  • Formelregning - Eksempel

  • Formelregning - Oppgaver

  • Forhold mellom tall

  • Forhold mellom tall - Eksempler

  • Forhold mellom tall - Oppgaver

  • Blandingsforhold

  • Blandingsforhold - Eksempler

  • Blandingsforhold - Oppgaver

  • Proporsjonale størrelser

  • Proporsjonale størrelser - Eksempler

  • Proporsjonale størrelser - Oppgaver

  • Omvendt proporsjonale størrelser

  • Omvendt proporsjonale størrelser - Eksempler

  • Omvendt proporsjonale størrelser - Oppgaver

  • Indekser

  • Indekser - Eksempler

  • Indekser - Oppgaver

  • Konsumprisindeks (KPI)

  • Konsumprisindeks - Eksempler

  • Konsumprisindeks - Oppgaver

  • Reallønn

  • Reallønn - Eksempler

  • Reallønn - Oppgaver

  • Kroneverdi

  • Kroneverdi - Eksempler

  • Kroneverdi - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Kartlegging av modul 3

  • Oppsummering

 • 5

  Modul 4 - Statistikk

  • Making sense of Math

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Tabeller og grafiske framstillinger

  • Tabeller og grafiske framstillinger - Eksempler

  • Tabeller og grafiske framstillinger - Oppgaver

  • Søylediagrammer og sektordiagrammer

  • Søylediagram og Sektordiagram

  • Søylediagrammer og sektordiagrammer - Oppgaver

  • Linjediagrammer

  • Linjediagram

  • Linjediagrammer - Oppgaver

  • Ulike funksjoner og koder i excel

  • Ulike funksjoner og koder i Excel - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 4

 • 6

  Modul 5 - Enheter og geometri

  • Math saved my life

  • Hva du lærer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Enheter

  • Enheter

  • Enheter - kvradat og kubikk

  • Enheter - Eksempler

  • Enheter - Oppgaver

  • Regning i energi- og næringsinnhold

  • Regning i energi- og næringsinnhold - Eksempler

  • Regning i energi- og næringsinnhold - Oppgaver

  • Målestokk

  • Målestokk

  • Målestokk - Oppgaver

  • Vinkler og lengder i formlike figurer

  • Vinkler og formlikhet

  • Formlikhet og samsvarende sider

  • Vinkler og lengder i formlike figurer - Oppgaver

  • Pytagorassetningen

  • Pytagorassetningen

  • Pytagorassetningen - Oppgaver

  • Areal

  • Areal - Eksempler

  • Areal - Oppgaver

  • Volum

  • Volum - Eksempler

  • Volum - Oppgaver

  • Prisme, sylinder, pyramide, kjegle og kule

  • Prisme, sylinder, pyramide, kjegle og kule - Eksempler

  • Prisme, sylinder, pyramide, kjegle og kule - Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul 5

 • 7

  Avslutning

  • Presentasjon av alle modulene

  • Egenvurdering