Course curriculum

 • 1

  Intro: Helseservice VG2

  • Velkommen

  • Kompetansemål

  • Vurdering

  • Praktisk info

  • Oppmelding - eksamen

  • Eksamenskode

  • Digitale verktøy og tilpasninger

  • Kontaktinfo

 • 2

  Helse

  • Kompetansemål H1 - Helse, livsstil, fysisk aktivitet og kosthold

  • Helse

  • Sykdom

  • Livsstil og levevaner

  • Fysisk aktivitet

  • Fysisk aktivitet for folkehelse og livsmestring

  • Viktigheten av fysisk aktivitet

  • Anbefalinger

  • Oppgaver

  • Hva er et sunt kosthold?

  • Energigivende næringsstoffer

  • Karbohydrater – stivelsesrike matvarer

  • Kostfiber

  • Sukker

  • Grovhetssirkel

  • Fett

  • Kolesterol

  • Protein

  • Vitaminer

  • Mineraler og sporstoffer

  • Oppgaver

  • Livsstilssykdommer

  • Overvekt og fedme

  • Kosthold som livsstilsfaktor

  • Eit feitt liv

  • Årsaker til overvekt

  • Overvekt og hormoner

  • Hjerte- og karsykdommer

  • Åreforkalkning – aterosklerose

  • Angina pectoris – hjertekrampe

  • Hjerteinfarkt

  • Hjerneslag

  • Diabetes 2

  • Muskel- og skjelettsykdommer

  • Oppgaver

  • H2 - Fordøyelsessystemet og immunforsvaret

  • Immunforsvaret

  • Autoimmune sykdommer

  • Vaksiner

  • Immunstimulerende tiltak

  • Oppgaver

  • Fordøyelsessystemet

  • Sykdommer som kan oppstå i fordøyelsessystemet vårt

  • Oppgaver

  • H3 - Smittsomme sykdommer, epidemier og pandemier

  • Smitte

  • Hvordan overføres smitte

  • Bakterier

  • Virus

  • Kjente patogene bakterier

  • Sopp og parasitter

  • Pandemi og epidemi

  • H4 - De mest kjente barnesykdommene

  • Barnesykdommer

  • H5 - Infeksjoner, forgiftninger og allergiske reaksjoner

  • Infeksjon

  • Virusinfeksjoner

  • Virus som gir betennelse i leveren

  • Herpes

  • Influensa

  • Antibiotika

  • Forgiftning

  • Tiltak ved forgiftning

  • Forgiftning med etsende stoffer, alkohol og legemidler

  • Allergi

  • Ulike former for allergi

  • H6 - Smertetilstander ved akutte og kroniske sykdommer

  • Hva er smerter?

  • Smerter

  • H7 - Det normale svangerskapet

  • Svangerskap

  • Svangerskapshormoner

  • Morkakens funksjoner

  • Svangerskapsomsorg

  • Svangerskapsdiabetes

  • Vanlige svangerskapsplager

  • Kosthold og aktivitet

  • H8 - Allmenntilstand

  • Allmenntilstand

  • Observasjon

  • Symptomer

  • Oppgaver

  • H9 - Riktig legemiddelbruk

  • Legemidler og riktig legemiddelbruk

  • Legemidler

  • Administrasjon og form

  • H10 - Bruksområde, bivirkninger og forgiftinger

  • Virkningsmekanismer for legemidler

  • Terapeutisk vindu

  • Felleskatalogen

  • Placebo- og noceboeffekt

  • Reseptfrie legemidler

  • Oppgave

  • H11 - Behandling som forskrevet

  • Compliance

  • Eksamensøvelse

 • 3

  Kommunikasjon

  • K1 - Kommunisere og samhandle profesjonelt

  • Kommunikasjonsmodeller og kommunikasjonsformer

  • Enveis- og toveiskommunikasjon

  • Verbal og nonverbal kommunikasjon

  • Dobbeltkommunikasjon

  • Faktorer som kan påvirke kommunikasjonen

  • Kunsten å lytte

  • Oppgaver

  • Profesjonell kommunikasjon

  • K2 - Medisinske ord og uttrykk

  • Hvordan tilpasse kommunikasjonen

  • Grunnleggende medisinske ord og uttrykk

  • K3 - Konflikt-, stress- og krisehåndtering

  • Kriser

  • Krisehåndtering

  • Stress

  • Konflikt

  • Konflikttrappa

  • Konflikthåndtering

  • K4 - Helsetjenester og forvaltningsnivå i helsevesenet

  • Folkehelse og folkehelsearbeid

  • Hvordan er helsevesenet bygd opp i Norge?

  • K5 - Informere brukere og pasienter om de vanligste sykdommene og plagene

  • Informere brukere og pasienter om de vanligste sykdommene og plagene

  • K6 - Informasjons- og veiledningsrollen

  • Informasjons- og veiledningsrollen overfor pasienter og pårørende

  • Hva kjennetegner god informasjon og veiledning?

  • K7 - God service og profesjonell kunde- og pasientbehandling

  • Kjennetegn på god service og profesjonell kunde- og pasientbehandling

  • K8 - Egen atferd og relasjonsferdigheter

  • Relasjonskompetanse

  • Profesjonelle relasjoner

  • Oppgaver

  • K9 - Individuelle og miljømessige faktorer som kan påvirke den psykiske og fysiske helsen

  • Individuelle og miljømessige faktorer som kan påvirke den psykiske og fysiske helsen

  • Hva har arv og miljø å si for vår helse?

  • Eksamensøvelse

 • 4

  Yrkesutøvelse

  • Y1 - Utføre administrative oppgaver

  • Utføre administrative oppgaver

  • Kontorteknisk utstyr

  • Medisinskteknisk utstyr

  • Prosedyre – Glukosemåling med kapillærblod (stikk i finger)

  • Prosedyre: Urinstix ved medbrakt urinprøve på glass

  • Pulstelling - prosedyre

  • Y2 - Beregne kostnader og håndtere betaling og oppgjør

  • Beregne kostnader og håndtere betaling og oppgjør for pasientbehandling

  • Y3 - Utarbeide dokumentasjon og bruke faguttrykk i arbeidet

  • Utarbeide dokumentasjon og bruke faguttrykk i arbeidet

  • Y4 - Utføre praktisk smittevern

  • Smittevern

  • Håndhygiene i helsevesenet

  • Håndhygiene og hanskebruk i helseinstitusjoner

  • Eksamensprosedyre - hånddesinfeksjon og håndvask

  • Vaner som forebygger smitte

  • Når skal man bruke hansker?

  • Arbeidstøy

  • Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering

  • Eksamensprosedyre - Håndtering av risikoavfall på arbeidsplassen

  • Eksamensprosedyre - Flekkdesinfeksjon/rengjøring av blodsøl

  • Oppgaver

  • Y5 - Utføre psykisk og fysisk førstehjelp og vedlikeholde førstehjelpsutstyr

  • Førstehjelp

  • Når en krise oppstår

  • Hva er psykologisk førstehjelp?

  • Dersom du selv er utsatt for en krisesituasjon

  • Når barn og unge og er utsatt for en krisesituasjon

  • Ulike reaksjoner i krisesituasjoner

  • Emosjonell førstehjelp

  • Vedlikehold av førstehjelpsutstyr

  • Y6 - Bruke digitale ressurser

  • Digitale ressurser og elektroniske tjenester

  • Digital helsekompetanse

  • Kjernejournal

  • Brev

  • Y7 - Offentlige elektroniske tjenester

  • Helsenorge

  • Pasientjournal

  • E-resept

  • Helseregister

  • Avfallshåndtering

  • Oppgave

  • Y8 - Regelverk og etiske dilemma

  • Rettigheter og plikter i arbeidslivet

  • Lovverk

  • Trepartssamarbeidet

  • Etikk i helseservicefag

  • Fire etiske grunnleggende prinsipper

  • Etisk refleksjon

  • Y9 - Taushetsplikten og personvern

  • Krav til helsepersonells yrkesutøvelse

  • Dokumentasjonsplikten

  • Taushetsplikt og opplysningsrett

  • Opplysningsplikt

  • Apotekloven

  • Tannhelsetjenesteloven

  • Y10 - Regelverk for helse, miljø og sikkerhet

  • HMS

  • Systematisk HMS-arbeid

  • Y11 - Ergonomi og helse

  • Ergonomi og helse III

  • Ergonomi og helse

  • Ergonomi og helse IV

  • Ergonomi og helse V

  • Ergonomi og helse II

  • Y12 - Utforming, lokale og service

  • Prinsipper for universell utforming

  • Universell utforming II

  • Universell utforming III

  • Y13 - Miljøbevisst og forsvarlig

  • Bærekraftig utvikling og miljøbevisst forbruk

  • Y14 - Yrker og krav

  • Yrkesliv i helseservicefag

  • Y15 - Rettigheter og plikter

  • Pasient- og brukerrettighetsloven

  • Demokrati og pasientrettigheter

  • Demokrati og medborgerskap

  • Menneskerettigheter

  • Medbestemmelsesrett

  • Partssamarbeid

  • Oppgaver

  • Kursevaluering

 • 5

  Eksamensmodul

  • Eksamensøvelse : 1

  • Eksamensøvelse : 2

  • Eksamensøvelse : 3