Course curriculum

 • 1

  Intro: Helseservice VG2

  • Velkommen

  • Vurdering

  • Kompetansemål

  • Praktisk info

  • Oppmelding - eksamen

  • Eksamenskode

  • Bionic reading

  • Kontaktinfo

 • 2

  Helse

  • Helse

  • Sykdom

  • Livsstil og levevaner

  • Fysisk aktivitet

  • Fysisk aktivitet for folkehelse og livsmestring

  • Viktigheten av fysisk aktivitet

  • Anbefalinger

  • Oppgaver

  • Hva er et sunt kosthold?

  • Energigivende næringsstoffer

  • Karbohydrater – stivelsesrike matvarer

  • Kostfiber

  • Sukker

  • Grovhetssirkel

  • Fett

  • Kolesterol

  • Protein

  • Vitaminer

  • Mineraler og sporstoffer

  • Oppgaver

  • Livsstilssykdommer

  • Overvekt og fedme

  • Kosthold som livsstilsfaktor

  • Eit feitt liv

  • Årsaker til overvekt

  • Overvekt og hormoner

  • Hjerte- og karsykdommer

  • Åreforkalkning – aterosklerose

  • Angina pectoris – hjertekrampe

  • Hjerteinfarkt

  • Hjerneslag

  • Diabetes 2

  • Muskel- og skjelettsykdommer

  • Oppgaver

  • Observasjon

  • Allmenntilstand

  • Symptomer

  • Hva er smerter?

  • Smerter

  • Oppgaver

  • Immunforsvaret

  • Autoimmune sykdommer

  • Smitte

  • Hvordan overføres smitte

  • Bakterier

  • Kjente patogene bakterier

  • Virus

  • Sopp og parasitter

  • Infeksjon

  • Virusinfeksjoner

  • Virus som gir betennelse i leveren

  • Herpes

  • Barnesykdommer

  • Influensa

  • Antibiotika

  • Pandemi og epidemi

  • Oppgaver

  • Vaksiner

  • Immunstimulerende tiltak

  • Fordøyelsessystemet

  • Sykdommer som kan oppstå i fordøyelsessystemet vårt

  • Oppgaver

  • Eksamensøvelse

 • 3

  Yrkesutøvelse

  • Bærekraftig utvikling og miljøbevisst forbruk

  • Yrkesliv i helseservicefag

  • Rettigheter og plikter i arbeidslivet

  • Trepartssamarbeidet

  • Håndhygiene og hanskebruk i helseinstitusjoner

  • Smittevern

  • Håndhygiene i helsevesenet

  • Eksamensprosedyre - hånddesinfeksjon og håndvask

  • Vaner som forebygger smitte

  • Når skal man bruke hansker?

  • Arbeidstøy

  • Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering

  • Avfallshåndtering

  • Eksamensprosedyre - Håndtering av risikoavfall på arbeidsplassen

  • Eksamensprosedyre - Flekkdesinfeksjon/rengjøring av blodsøl

  • Oppgaver

  • Lovverk

  • Kap 2 i Helsepersonelloven - krav til helsepersonells yrkesutøvelse

  • Kap 8 i Helsepersonelloven - dokumentasjonsplikten

  • Kap 5 i Helsepersonelloven - taushetsplikt og opplysningsrett

  • Kap 6 i Helsepersonelloven omhandler opplysningsplikt

  • Pasient - og brukerrettighetsloven

  • Apotekloven

  • Tannhelsetjenesteloven

  • HMS

  • Prinsipper for universell utforming

  • Universell utforming II

  • Universell utforming III

  • Ergonomi og helse

  • Ergonomi og helse II

  • Ergonomi og helse III

  • Ergonomi og helse IV

  • Ergonomi og helse V

  • Utføre administrative oppgaver

  • Kontorteknisk utstyr

  • Medisinskteknisk utstyr

  • Prosedyre – Glukosemåling med kapillærblod (stikk i finger)

  • Pulstelling - prosedyre

  • Prosedyre: Urinstix ved medbrakt urinprøve på glass

  • Beregne kostnader og håndtere betaling og oppgjør for pasientbehandling

  • Utarbeide dokumentasjon og bruke faguttrykk i arbeidet

  • Kjernejournal

  • Brev

  • Eksamensøvelse

 • 4

  Kommunikasjon

  • Demokrati og medborgerskap

  • Menneskerettigheter

  • Medbestemmelsesrett

  • Partssamarbeid

  • Demokrati og pasientrettigheter

  • Hvordan er helsevesenet bygd opp i Norge?

  • Pasient- og brukerrettighetsloven

  • Oppgaver

  • Profesjonell kommunikasjon

  • Kommunikasjonsmodeller og kommunikasjonsformer

  • Enveis- og toveiskommunikasjon

  • Verbal og nonverbal kommunikasjon

  • Dobbeltkommunikasjon

  • Faktorer som kan påvirke kommunikasjonen

  • Kunsten å lytte

  • Hvordan tilpasse kommunikasjonen

  • Oppgaver

  • Grunnleggende medisinske ord og uttrykk

  • Profesjonelle relasjoner

  • Relasjonskompetanse

  • Oppgaver

  • Informasjons- og veiledningsrollen overfor pasienter og pårørende

  • Informasjons- og veiledningsrollen overfor pasienter og pårørende II

  • Informere brukere og pasienter om de vanligste sykdommene og plagene

  • Individuelle og miljømessige faktorer som kan påvirke den psykiske og fysiske helsen

  • Hva har arv og miljø å si for vår helse?

  • Folkehelse og folkehelsearbeid

  • Konflikt

  • Konflikthåndtering

  • Konflikttrappa

  • Kriser

  • Krisehåndtering

  • Stress

  • Eksamensøvelse

  • Kursevaluering