Course curriculum

 • 1

  Intro: helsesekretær VG3

  • Velkommen

  • Kompetansemål

  • Vurdering

  • Praktisk info

  • Oppmelding - eksamen

  • Kontaktinfo

  • NOKLUS

 • 2

  Webinar

  • Webinar instruksjoner

  • Oppstarts webinar

  • Eksamensforberedende webinar

 • 3

  Helse

  • Allmenntilstand

  • Å observere allmenntilstand

  • Normale verdier ved kroppens naturlige funksjoner

  • Feber

  • Immunforsvaret

  • Influensa

  • Influensa

  • Forkjølelse

  • Forkjølelse

  • Quiz

  • Oppgave

  • Infeksjon

  • Akutt bronkitt

  • Oppgave

  • Lungebetennelse

  • Lungebetennelse - Pneumoni

  • Quiz

  • Tuberkulose

  • Tuberkulose

  • Akutt mellomørebetennelse - Akutt otitis media

  • Akutt halsbetennelse - Tonsilitt

  • Bihulebetennelse - Sniusitt

  • Meningitt hjernehinnebetennelse

  • Mononukleose (kyssesyken)

  • Sepsis

  • Sepsis

  • SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)

  • Hepatitt - leverbetennelse

  • Hiv

  • Oppgave

  • Sirkulasjonssystemet - kretsløpssystemet

  • Hjertesykdommer

  • Høyt blodtrykk

  • Blodtrykk

  • Angina - Pectoris

  • Hjerteinfarkt - infarctus cordis

  • Hjertesvikt

  • Oppgave

  • Dyp venetrombose og lungeemboli

  • Dyp venetrombose (DVT)

  • Lungeemboli (LE)

  • Hjerneslag (apoplexia cerebri)

  • Blodsykdommer - Anemi

  • Blodsykdommer - Leukemi

  • Quiz

  • EKG-registrering

  • Oksygenmetning med pulsoksymeter

  • Pulstelling - prosedyre

  • Øreskylling - prosedyre

  • Oppgave

  • Respirasjonssystemet

  • Lungene – Pulmon

  • KOLS

  • Kronisk og akutt bronkitt

  • Emfysem

  • Astma

  • Lungekreft

  • Kreft i Norge

  • Mer om kreft

  • Oppgave

  • Fordøyelsen

  • Fordøyelssesykdommer

  • Obstipasjon - forstoppelse

  • Diare

  • Kvalme og brekninger

  • Halsbrann og sure oppstøt

  • Akutte magesmerter

  • Morbus crohns

  • Ulcerøs kolitt

  • Oppgave

  • Hva er kostfiber og hvorfor er det viktig for fordøyelsen?

  • Endokrine kjertler – Stoffskiftesykdommer

  • Diabetes type 1

  • Diabetes type 2

  • Svangerskapsdiabetes

  • Hyperglykemi (forhøyet blodsukker) og hypoglykemi (for lavt blodsukker)

  • Skjoldkjertelen (skjoldbruskkjertelen) - Glandula thyreoidea

  • Binyrene

  • Kjønnskjertlene

  • Hud

  • Hudsykdommer

  • Quiz

  • Muskel- og skjelett

  • Revmatiske sykdommer

  • Blodtrykk - prosedyre

  • 24-timers blodtrykk

  • Oppgave

  • Gynekologiske sykdommer

  • Uspesifikk skjedekatarr (bakteriell vaginose)

  • Bartholinitt

  • Vulvogaginitt

  • Soppinfeksjon i skjeden

  • Akutt livmorhalsbetennelse - akutt cervicitt

  • Endometriose

  • Menstruasjonssmerter

  • Kreft i livmorhalsen - cancer cervicis uteri

  • Oppgave

  • Nevrologiske sykdommer

  • Nervesystemet

  • Hodepine

  • Epilepsi

  • MS

  • Parkinsons sykdom

  • Isjias

  • Aldersdemens

  • Oppgaver

  • Urinsystemet

  • Symptomer fra nyrer og urinveier

  • Urinveissykdommer

  • Nyrebekkenbetennelse

  • Nyrestein

  • Forstørret prostatakjertel

  • Nefropati

  • Oppgaver

  • Smerter

  • Psykisk helse

  • Psykiske lidelser

  • Angst

  • Depresjon

  • Schizofreni

  • Personlighetsforstyrrelser

  • Rusmisbruk

  • Oppgaver

  • Hva er aldring?

  • Eldre og sykdom

  • Aldringsprosessen

  • Eldres kroniske sykdommer – helseproblemer

  • Eldre innvandrere

 • 4

  Kommunikasjon

  • Begrepsliste: kommunikasjon

  • Kommunikasjon

  • Oppgaver

  • Enklere, sikrere og mer effektiv kommunikasjon

  • Samfunnet digitaliseres

  • Kommunikasjon i endring

  • Økt behov for digital kompetanse

  • Fordeler med digitalisering

  • Digital kommunikasjon i arbeidslivet

  • Digitale kommunikasjonstjenester i helse- og oppvekstsektoren

  • Hva betyr dette for deg som yrkesutøver og hvordan skal du kommunisere digitalt i yrket ditt?

  • Oppgaver

  • Begrepsliste: omsorg og service

  • Hva er omsorg?

  • God service

  • Egenomsorg

  • Oppgaver

  • Begrepsliste: sosial kompetanse og kulturell kompetanse

  • Sosial kompetanse fra en tidlig alder

  • Kultur

  • Begrepsliste: relasjoner

  • Relasjonsferdigheter

  • Kriser og sorg

  • Observasjon og dokumentasjon

  • Dokumentasjonsplikt

  • Veilede pasienter og pårørende om helse- og omsorgstjenesten

  • Lovverk som regulerer kommunehelsetjenestene

  • Sosiale tjenester

  • Stress og konflikt

  • Konflikter og konflikthåndtering

  • Konflikter på jobb

  • Stressmestring

  • Toleransevinduet

 • 5

  Yrkesliv

  • Eget arbeid i faget

  • Fire trinn i arbeidsprosessen

  • Administrative oppgaver

  • Fra papir til digitalisering

  • Pasientdokumentasjon på sykehus

  • Mal for dokumentasjon - sykehus

  • Pasientdokumentasjon på et legekontor

  • Betalingsrutiner

  • Diagnosekoder og takstsystem

  • Ventelister, fritt sykehusvalg og ventelistegaranti

  • Telefon

  • Oppgaver

  • Assistere andre yrkesgrupper

  • Ansvarsområder

  • Helsepersonelloven

  • Samarbeidspartnere

  • En profesjonell yrkesutøver

  • Sår

  • Tilhelingsprosess for sår

  • Sårstell

  • Sortere og håndtere materialet - miljøbevisst og forsvarlig

  • Arbeidstilsynet

  • Yrkesetiske retningslinjer og kvalitet i helse- og sosialtjenester

  • Oppgaver

  • MSIS (Meldeplikt for smittsomme sykdommer)

  • MRSA

  • Logistikk- og bestillingsarbeid

  • Kursevaluering