Course curriculum

 • 1

  Intro: helsesekretær VG3

  • Velkommen

  • Kompetansemål

  • Vurdering

  • Praktisk info

  • Oppmelding - eksamen

  • Eksamenskode

  • NOKLUS

  • Digitale verktøy og tilpasninger

  • Kontaktinfo

  • Hvordan søke autorisasjon

 • 2

  Webinar

  • Opptak webinar introduksjon

  • Opptak Eksamenswebinar

  • Powerpint fra webinar

 • 3

  Helse og sykdom

  • Eksamensveiledning: Helse og sykdom - HSE3005

  • H1 - Allmenntilstand

  • Begrepsforklaringer

  • Allmenntilstand

  • Å observere allmenntilstand

  • Quiz

  • Normale verdier ved kroppens naturlige funksjoner

  • Feber

  • H1: Eksamensøvelse

  • H1: Eksamensøvelse - løsningsforslag

  • H2 - Levevaner og livsstil

  • Begrepsforklaringer

  • Kostholdets betydning for helsen

  • Fysisk aktivitet og dens betydning for helsen

  • Overvekt og fedme

  • Diabetes type 2

  • Fysisk inaktivitet og tid i ro

  • Tobakk

  • Alkohol

  • Hva kan den enkelte gjøre selv?

  • H2 Flervalgsoppgaver

  • Flere ressurser

  • H3 - Akutte-, kroniske- og infeksjonssykdommer

  • Immunforsvaret

  • Hvordan virker vaksiner?

  • Influensa

  • Influensa

  • Forkjølelse

  • Forkjølelse

  • Quiz

  • Oppgave

  • Infeksjon

  • Akutt bronkitt

  • Oppgave

  • Lungebetennelse

  • Lungebetennelse - Pneumoni

  • Quiz

  • Tuberkulose

  • Tuberkulose

  • Akutt mellomørebetennelse - Akutt otitis media

  • Akutt halsbetennelse - Tonsilitt

  • Bihulebetennelse - Sniusitt

  • Meningitt hjernehinnebetennelse

  • Mononukleose (kyssesyken)

  • Sepsis

  • Sepsis

  • SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)

  • Hepatitt - leverbetennelse

  • Hiv

  • H3 Quiz om de mest vanlige seksuelt overførbare sykdommene

  • Oppgave

  • Sirkulasjonssystemet - kretsløpssystemet

  • Hjertesykdommer

  • Blodtrykk

  • Høyt blodtrykk

  • Quiz om høyt blodtrykk

  • Angina - Pectoris

  • Hjerteinfarkt - infarctus cordis

  • Hjertesvikt

  • Oppgave

  • Dyp venetrombose (DVT)

  • Lungeemboli (LE)

  • Hjerneslag (apoplexia cerebri)

  • Blodsykdommer - Anemi

  • Blodsykdommer - Leukemi

  • Quiz

  • Respirasjonssystemet

  • Lungene – Pulmon

  • KOLS

  • Kronisk og akutt bronkitt

  • Emfysem

  • Astma

  • Lungekreft

  • Kreft i Norge

  • Mer om kreft

  • Oppgave

  • Fordøyelsen

  • H3 Fordøyelsessystemet dra og drop oppgave

  • Fordøyelssesykdommer

  • Obstipasjon - forstoppelse

  • Diare

  • Kvalme og brekninger

  • Halsbrann og sure oppstøt

  • Akutte magesmerter

  • Morbus crohns

  • Ulcerøs kolitt

  • Oppgave

  • Hva er kostfiber og hvorfor er det viktig for fordøyelsen?

  • H3 Fiberrik kost - fyll inn ordene som mangler

  • Endokrine kjertler – Stoffskiftesykdommer

  • Diabetes type 1

  • Diabetes type 2

  • Hyperglykemi (forhøyet blodsukker) og hypoglykemi (for lavt blodsukker)

  • Skjoldkjertelen (skjoldbruskkjertelen) - Glandula thyreoidea

  • Binyrene

  • Kjønnskjertlene

  • Hud

  • Hudsykdommer

  • Quiz

  • Muskel- og skjelett

  • Revmatiske sykdommer

  • Blodtrykk - prosedyre

  • 24-timers blodtrykk

  • Oppgave

  • Gynekologiske sykdommer

  • Uspesifikk skjedekatarr (bakteriell vaginose)

  • Bartholinitt

  • Vulvogaginitt

  • Soppinfeksjon i skjeden

  • Akutt livmorhalsbetennelse - akutt cervicitt

  • Endometriose

  • Menstruasjonssmerter

  • Kreft i livmorhalsen - cancer cervicis uteri

  • Oppgave

  • Nevrologiske sykdommer

  • Nervesystemet

  • Hodepine

  • Epilepsi

  • MS

  • Parkinsons sykdom

  • Isjias

  • Aldersdemens

  • Oppgaver

  • Urinsystemet

  • Symptomer fra nyrer og urinveier

  • Urinveissykdommer

  • Nyrebekkenbetennelse

  • Nyrestein

  • Forstørret prostatakjertel

  • Nefropati

  • Oppgaver

  • Psykisk helse

  • Psykiske lidelser

  • Angst

  • Depresjon

  • Schizofreni

  • Personlighetsforstyrrelser

  • Rusmisbruk

  • Oppgaver

  • H4 - Svangerskapet

  • Begrepsforklaringer

  • Svangerskapsplager

  • Bekkenleddsmerter

  • Svangerskapskomplikasjoner

  • Alvorlig svangerskapskvalme (Hyperemesis)

  • Spontanabort

  • Toksoplasmose

  • Svangerskapsdiabetes

  • Blodpropp

  • Blødning i siste del av svangerskapet

  • Svangerskapsforgiftning (preeklampsi)

  • H4 Hva er rett plage eller komplikasjon?

  • Veksthemming

  • H4: Eksamensøvelse

  • H5 - Aldring og helse

  • Hva er aldring?

  • Aldringsprosessen

  • Eldre og sykdom

  • Eldres kroniske sykdommer – helseproblemer

  • Eldre innvandrere

  • H6 - Smerte og helse

  • Smerter

  • Hva skjer?

  • Ulike type smerter

  • Observasjon og kommunikasjon

  • Smertelindring

  • H7 - Førstehjelp

  • Akutt-ABC

  • Quiz

  • Brannskader

  • Faresignaler

  • Forgiftninger

  • Pasienten har svelget giftig stoff

  • Pasienten har fått sprut i øyet

  • Pasienten har fått søl på huden

  • Pasienten har pustet inn giftstoffer

  • Bruddskader

  • Oppgaver

  • Flere ressurser

  • H8 - Forebygging og pandemier

  • Begrepsforklaringer

  • Epidemi og pandemi

  • Smittevern

  • Andre forebyggende tiltak

  • Smittevernlovgivningen

  • MSIS (Meldeplikt for smittsomme sykdommer)

  • Gratis undersøkelse og behandling

  • MRSA

  • Antibiotikaresistens

  • Testing av gravide

  • Kontroll av blodgivere

  • H8: Eksamensøvelse

  • H9 - Triage

  • Triage og NEWS

  • Hvem, hva og hvordan

  • Triagering ved masseskadesituasjon

  • System for triagering

  • NEWS

  • Helsesekretærens rolle i triage

  • H9 Oppgave velg det riktige utsagnet om triage

  • H9 Triage - velg riktig alternativ

  • H9: Eksamensøvelse

 • 4

  Kommunikasjon og samhandling

  • Eksamensveiledning: Kommunikasjon og samhandling - HSE3006

  • K1 - Service, kommunikasjon og samhandling

  • Service og profesjonalitet

  • Profesjonalitet

  • Grense mellom profesjonell og privat

  • Yrkesetikk

  • Kommunikasjon og profesjonalitet

  • Kommunikasjon

  • Kommunikasjonsmodellen prosess

  • Kommunikasjon med pasienter i ulike livssituasjoner

  • Bruk av tolk

  • Begrepsliste: omsorg og service

  • God service

  • Kulturforskjeller kan påvirke kommunikasjon

  • Tverrkulturell kommunikasjon

  • Begrepsliste: sosial kompetanse og kulturell kompetanse

  • Kommunikasjon med annet helsepersonell

  • K1 Dra og slipp oppgave om kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende i ulike livssituasjoner

  • K2 - Observere, vurdere, dokumentere og rapportere

  • Observere og vurdere tilstand til pasienter

  • Rapportering og dokumentasjon

  • Personvern og rettigheter for for pasienten

  • Quiz om personvern for pasienten

  • Oppgave hvordan dokumentere

  • K3 - Veiledning av pasienter og pårørende i helse- og omsorgstjenestene

  • Begrepsforklaringer

  • Oversikt over organisering av helse- og omsorgssektoren

  • Rett til informasjon

  • Veiledning

  • Veiledningskompetanse

  • Fyll inn de tomme feltene om veiledning

  • Kunnskapsbasert informasjon

  • Kunnskap om helse- og omsorgstjenestene

  • Lovverk som regulerer kommunehelsetjenestene

  • Sosiale tjenester

  • Flere ressurser

  • K4: Digitale helseplattformer og applikasjoner

  • Samfunnet digitaliseres

  • Økt behov for digital kompetanse

  • Fordeler med digitalisering

  • Digital kommunikasjon i arbeidslivet

  • Hva betyr dette for deg som yrkesutøver og hvordan skal du kommunisere digitalt i yrket ditt?

  • Offentlige, digitale tjenester i helsetjenesten

  • Andre nettløsninger for legekontor

  • Tilgang til tjenestene

  • Hjelp til selvhjelp med digitale verktøy

  • Helsenorge-appen

  • Nettsider for brukerorganisasjoner/interesseorganisasjoner

  • Kildekritikk

  • Personvern riktig/galt oppgave

  • Oppgaver

  • Eksamensøvelse

  • K5: Krisesituasjoner og om bruk av hjelpeapparat

  • Kriser og sorg

  • Når en krise oppstår

  • Hva er psykologisk førstehjelp?

  • Dersom du selv er utsatt for en krisesituasjon

  • Når barn og unge er utsatt for en krisesituasjon

  • Ulike reaksjoner i krisesituasjoner

  • Emosjonell førstehjelp

  • Oppgave : Krisefaser rekkefølge

  • K6: Rus, avhengighet og psykisk helse

  • Hva er rus?

  • K6 Flervalgsoppgave om rus med spørsmål fra filmen

  • Rusmidler og rusmiddelgrupper

  • Avhengighet

  • Sammenheng mellom rus og psykisk helse

  • Rusomsorg

  • Akutt psykisk helsevern

  • Ambulant oppfølging

  • LAR

  • Rusmiddelanalyser

  • Oppgave: Fyll inn ordene som mangler

  • Flere ressurser

  • K7: Virkning og bivirkning om legemidler og tiltak ved alvorlige bivirkninger

  • Begrepsforklaring

  • Hva er et legemiddel?

  • Pakningsvedlegg og informasjon

  • Felleskatalogen

  • Administrasjon

  • Absorpsjon

  • Brukstid og lagring

  • Ansvar

  • Reseptfrie og reseptbelagte legemidler

  • Reseptpliktige legemiddel

  • Vanlige brukte reseptbelagte legemiddelgrupper mot smerter og hjerte- karsykdommer

  • Virkning og bivirkning

  • Oppgave

  • CAVE

  • Interaksjoner

  • Eldre og legemidler

  • Veiledningskompetanse og samarbeidsferdigheter

  • Helsesekretærens rolle

  • K7: Eksamensøvelse

  • Flere ressurser

  • K8: Medisinsk fagterminologi og helsefaglige uttrykk, kommunikasjon og samhandling

  • Medisinsk termologi

  • Medisinsk terminologi - hvorfor må vi kunne det?

  • Norsk rettskriving

  • Prefikser – combiner - suffikser

  • Tall

  • K8 Romertall i rett rekkefølge

  • Uttale av medisinske ord

  • Anatomiske posisjoner

  • K8 Kryssord om anatomiske posisjoner

  • Forkortelser og variasjoner av ord

  • Diktafon, lydfiler og talegjenkjennelse

  • K9: Metoder og teknikker for å håndtere stress og konflikter

  • Stress og konflikt

  • Konflikter og konflikthåndtering

  • Konflikter på jobb

  • Stressmestring

  • Toleransevinduet

  • K9 Konflikthåndtering - dra ordene på rett plass

 • 5

  Yrkesliv

  • Eksamensveiledning: Yrkesliv - HSE3007

  • Y1: Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid

  • Eget arbeid i faget

  • Fire trinn i arbeidsprosessen

  • Oppgaver

  • Y2: Utføre administrative oppgaver og oppgaver knyttet til pasientlogistikk

  • Administrative oppgaver

  • Betalingsrutiner

  • Telefon

  • Diagnosekoder og takstsystem

  • Oppgaver

  • Y3: Assistere helsepersonell og utføre skade- og skiftestuearbeid og laboratoriearbeid

  • Assistere andre yrkesgrupper

  • Helsepersonelloven

  • Ansvarsområder

  • Hygiene og smittevern

  • Skiftestuearbeid

  • Laboratoriet

  • Kontorarbeid

  • Informasjon og service

  • Laboratoriearbeid

  • Utstyr i laboratoriearbeidet

  • Prøvetaking

  • Barn som skal ta blodprøver

  • Framgangsmåte for venøs blodprøvetaking

  • Y3 Oppgave - rørrekkefølge

  • Kapillær blodprøvetaking

  • Pasientnære analyser (PNA)

  • Blodprøver: Hemoglobin (Hb)

  • Blodprøver: Senkning (SR)

  • Blodprøve: CRP

  • Blodprøve: Glukose

  • Blodprøve: Pt-INR

  • Blodprøve: WBC

  • Mononukleose – hurtigtest for kyssesyke

  • E-læringskurs for medisinsk koding

  • Urinstrimmel

  • Graviditetstest

  • Sår

  • Tilhelingsprosess for sår

  • Sårstell

  • Y3 Sår - tråkket på spiker - klikk på kryssene for mer informasjon

  • EKG-registrering

  • Pulstelling - prosedyre

  • Oksygenmetning med pulsoksymeter

  • Blodtrykk - prosedyre

  • 24-timers blodtrykk / ambulatorisk blodtrykksmåling

  • Respirasjonstelling - prosedyre

  • Temperatur

  • Spirometri

  • Øyeskylling

  • Øreskylling - prosedyre

  • Injeksjoner

  • Opptrekk av medikament

  • Ferdig sprøyte

  • Ineksjonsteknikk

  • Allergiberedskap

  • Suturfjerning

  • Hurtigtester

  • Blod i avføring

  • Streptokokk A

  • Covid-19

  • Mononukleose

  • Helicobacter pylori

  • Mikroalbumin

  • Katetisering

  • Oppgaver

  • Y3: Eksamensøvelse

  • Y4: Beregne mengde og styrkeforhold ved bruk av medikamenter og væsker

  • Begreper

  • Y4 Oppgave - flip card - begreper

  • Oppslagsverk for legemidler

  • Oppgave

  • Mengde og styrkeforhold

  • Vektenheter

  • Resepter

  • Halveringstid

  • Terapeutisk bredde

  • Hjelpemiddel og utregningsverktøy

  • Utregning ved injeksjoner

  • Holdbarhet og oppbevaring av legemidler

  • Forsvarlighet

  • Bivirkninger

  • Oppgave

  • Interaksjoner

  • Oppgave

  • Compliance

  • Flere ressurser

  • Y5: Registrere opplysninger i elektronisk pasientjournal i samsvar med gjeldende regelverk

  • Fra papir til digitalisering

  • Krav til journalens innhold

  • Normaltariffen for fastleger og spesialisthelsetjenesten

  • Helsenorge.no

  • Digital dialog via helsenorge.no

  • Kjernejournal

  • Elektronisk meldingsutveksling

  • Elektronisk melding om dødsårsak (MF Helse)

  • E-resept

  • Pasientdokumentasjon på sykehus

  • Mal for dokumentasjon - sykehus

  • Pasientdokumentasjon på et legekontor

  • Flere ressurser

  • Y6: Bruke og utføre intern og ekstern kontroll av medisinsk-teknisk utstyr

  • Medisinsk teknisk utstyr

  • Lovgivning

  • Eksempel på utstyr på pasientnært medisinsk utstyr

  • Kvalitetsforbedring

  • Internkontroll

  • Ansvarsfordeling

  • Planlegging og gjennomføring

  • Læringskultur

  • Korrigering

  • Intern kvalitetskontroll

  • Ekstern kvalitetskontroll

  • Evaluering

  • Avvikshåndtering

  • Y6 Oppgave dra ordene på rett plass

  • Flere ressurser

  • Y7: Utføre logistikk- og bestillingsarbeid

  • Logistikk- og bestillingsarbeid

  • Riktig oppbevaring, rullering og pakkseddel

  • Y8: Sortering og håndtering av avfall - miljøbevisst og forsvarlig

  • Sortere og håndtere materialet - miljøbevisst og forsvarlig

  • Y9: Samhandle med andre for å oppnå helhetlig pasientforløp som ivaretar pasientsikkerheten og omsorgen for pasientene

  • Samarbeidspartnere

  • Ventelister, fritt sykehusvalg og ventelistegaranti

  • Y10: HMS, yrkesetiske retningslinjer og lovverk for helsepersonell

  • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll

  • Arbeidsmiljøloven om HMS

  • 5 goder av HMS-arbeid

  • Oppgave

  • Internkontroll og internkontrollforskriften

  • Risikovurdering

  • Avvik - læring satt i system

  • Når «uhellet» skjer

  • Helsefremmende arbeidsplass – hva er det og hvordan får vi det til?

  • Etikk og moral

  • Verdier, holdninger og normer

  • Yrkesetiske retningslinjer for helsesekretærer

  • Oppgave

  • Aktuelle lovverk for helsepersonell

  • Helsepersonell loven

  • Autorisasjon

  • Taushet- og opplysningsplikt

  • Oppgave om lovverket i helsevesenet

  • Y11: Reflektere over egen kompetanse, muligheter og avgernsninger

  • Autorisasjon – hva er poenget?

  • Oppgave

  • En profesjonell yrkesutøver

  • Faglig oppdatering

  • Muligheter i yrket som helsesekretær

  • Videreutdanning

  • Avgrensinger

  • Flere ressurser

  • Y12: Rettigheter og plikter i arbeidsforholdet

  • Rettigheter og plikter

  • Arbeidsavtale

  • Sykefravær

  • Oppsigelse

  • Trepartssamarbeid

  • Den norske modellen

  • Oppgave

  • Dialogkort med begreper fra det organiserte arbeidslivet

  • Kursevaluering

 • 6

  Eksamensøving

  • Helse og sykdom: tidligere eksamen

  • Kommunikasjon og samhandling: tidligere eksamen

  • Yrkesliv: tidligere eksamen