Course curriculum

 • 1

  Intro: Matematikk 2P-Y

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Praktisk info

  • Kikora

  • Nedlasting av programvarer

  • Programmering

  • Innføring i excel

  • Personlig lærer

  • Kontaktinfo

 • 2

  Potenser

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Potenser

  • Regning med potenser

  • Potenser med produkt som grunntall

  • Potenser med brøk som grunntall

  • Potenser med potenser som grunntall

  • Nye potenser

  • Kvadratrot

  • N-terøtter og rotregning

  • Potenser med brøk som eksponent

  • Ligninger med potenser

  • Omskrivning av potenser til samme grunntall

  • Flere potensligninger

  • Introduksjon til standardform

  • Standardform

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Prosent og vekstfaktor

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Hva er prosent?

  • Prosentregning

  • Introduksjon til praktisk bruk av prosentregning

  • Praktisk bruk av prosentregning (1)

  • Praktisk bruk av prosentregning (2)

  • Introduksjon til prosentpoeng

  • Prosent og prosentpoeng

  • Promille

  • Prosentregning med vekstfaktor

  • Prosentregning med vekstfaktor - oppgave

  • Å finne ny verdi

  • Å finne gammel verdi

  • Finne prosentvis endring med vekstfaktor

  • Regning med vekstfaktor i CAS

  • Prosentendring i flere perioder (1)

  • Prosentendring i flere perioder (2)

  • Eksponentiell vekst, prosentvis vekst

  • Eksponentiell vekst, prosentvis vekst - programmering

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Likninger og ulikheter

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Påminnelse (Kikora)

  • Lineære likninger og ulikheter

  • Grafisk løsning

  • Prøve og feile

  • Algebraiske løsninger

  • Likninger og ulikheter av andre grad

  • Grafisk løsning

  • Løsning meg CAS

  • Produktregelen

  • Heltallsmetoden

  • ABC-formelen

  • Likningssystemer

  • Grafisk løsning

  • Løsning med CAS

  • Addisjonsmetoden

  • Innsettingsmetoden

  • Kryssmultiplisering

  • Halveringsmetoden

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Statistikk

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Påminnelse (Kikora)

  • Statistikk

  • Statistikk - frekvenstabell

  • Frekvenstabell

  • Avrunding

  • Histogram

  • Klasser og klassebredde

  • Diagrammer

  • Kumulativ frekvens

  • Stolpediagram og sektordiagram

  • Endring over tid

  • Kategoriske data og sektordiagram

  • Felles stolpediagram

  • Sammenlikning av kategoriske data

  • Sentralmål - gjennomsnitt, median og typetall

  • Sentralmål

  • Median

  • Median og gjennomsnitt med hjelpemidler

  • Gjennomsnitt

  • Gjennomsnitt fra frekvenstabell med hjelpemidler

  • Median og gjennomsnitt fra frekvenstabell

  • Gjennomsnitt fra klassedelt datamateriale

  • Valg av sentralmål

  • Typetall

  • Spredningsmål

  • Kvartiler

  • Kvartilbredde og variasjonsbredde

  • Kvartiler med hjelpemidler

  • Standardavvik

  • Standardavvik med hjelpemidler

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Eksamensøvning

  • Tidligere eksamensoppgaver