Innhold

 • 1

  Norsk muntlig og skriftlig

  • Velkommen

  • Fagets eksamensform

  • Muntlig privatisteksamen

  • Eksamenskode

  • Fagets kompetansemål

  • Kontaktinfo

 • 2

  Skriftlig tekstskaping

  • Forkunnskap

  • Læringsmål

  • Hva er retorikk?

  • Retorikk

  • De tre appellformene

  • Rett ord til rett tid

  • Podcast - Retorikksnakk

  • Retorisk analyse av en argumenterende tekst

  • Analyse og tolkning av episke tekster

  • Analyse og tolkning av lyrikk

  • Diktanalyse - video

  • Analyse og tolkning av bilder

  • Oppgaver

  • Sjangerlære

  • Sjanger - forventning og brudd

  • Oppgaver

  • Å skrive sakprosa

  • Kåseri

  • Essay

  • Eksamen i norsk

  • Språklige virkemidler

  • Språklige bilder - video

  • Oppgaver

  • Begreper som brukes i oppgavetekster

  • Langsvar

  • Kortsvar

  • God flyt i teksten

  • Oppgaver

  • Fordypningsoppgaven

  • Flere ressurser

  • Quiz

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Muntlig kommunikasjon

  • Forkunnskap

  • Muntlighet

  • Læringsmål

  • Hvorfor blir vi så nervøse?

  • De fem fasene til Retorikken

  • Mer om retorikkens fem faser

  • Inventio

  • Dispositio

  • Elocutio

  • Memoria

  • Actio

  • Råd og tips som hjelper deg å presentere

  • Fremføring med bruk av presentasjonsverktøy

  • Vurdering av fremføring

  • Slam-poesi

  • Vurdering av "slam-poesi" - oppgave

  • Oppgaver

  • Øvningsoppgave

  • Quiz

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Kritisk tilnærming til tekst

  • Forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Kildekritikk

  • Kildekritikk

  • Podcast - søk og kildekritikk

  • Tips når du søker informasjon på internett

  • Bruk av kilder i skriftlige arbeider

  • Kilder og sitat

  • Å vise til kilder fra internett

  • Kildeliste

  • Åndsverk

  • Oppgaver

  • Digitale (sosiale) medier

  • Digitale medier

  • Digitale medier

  • Oppgaver

  • Quiz

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Språk, språkhistorie og språkpolitikk

  • Forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Språk i norden

  • Nordiske språk

  • Dansk

  • Dansk og norsk

  • Svensk

  • Norsk og svensk

  • Språksituasjonen i Norge

  • Oppgaver

  • Talemål

  • Dialekt

  • Målmerker

  • Oppgaver

  • Samisk språk og kultur

  • Samisk motstand

  • Engelsk innflytelse

  • Oppgaver

  • Språkhistorie på 1800-tallet

  • Språkhistorie på 1900-tallet

  • Podcast - "Norsk språkhistorie"

  • Nynorsk

  • Nynorsk - Adjektiv

  • Nynorsk - Verb

  • Nynorsk - Pronomen

  • Nynorsk - Eiendomsord

  • Nynorsk - Spørreord

  • Nynorsk - Substantiv

  • Nynorsk - AN-BE-HET-ELSE-ORD

  • Nynorsk - Ord som ofte skrives feil

  • Oppgaver

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Litteraturhistorie

  • Forkunnskaper

  • Læringsmål

  • Tekst i kontekst

  • Litterære perioder

  • Podcast - "Norsk litteraturhistorie fritt etter muntlig eksamenspensum"

  • Oppgaver

  • 800-1350: Norrøn litteratur

  • Kjennetegn på norrøn litteratur

  • Soga om Gunnlaug Ormstunge

  • Oppgaver

  • Folkeeventyr og sagn

  • "Det var en gang..."

  • Eventyr

  • Sagn

  • Renessansen - video

  • 1350-1600: Renessansen

  • 1600-tallet: Barokken

  • 1700-tallet: Opplysningstiden

  • 1780-1850: Romantikken

  • Romantikken

  • Forestillinger om det norske

  • Quiz

  • Litteraturen fra 1850- 1900

  • Realistisk litteratur

  • Litteraturen fra 1900 til 1945

  • Modernisme

  • Litteraturen fra 1945 til 1980

  • Litteraturen etter 1980

  • Quiz

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 7

  Avslutning

  • Presentasjon av alle gjennomførte kapitler