Her lærer du

 • 1

  Naturfag

  • Velkommen

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Fagets kompetansemål

  • Eksempel på privatisteksamen fra 2018

  • Flere ressurser

 • 2

  Modul 1 Økologi

  • Læringsmål

  • Hva er et økosystem

  • Presentasjon økosystemer

  • Samspill

  • Norsk skog og bærekraft

  • Bærekraftige valg

  • Quiz

  • Suksesjon introduksjon

  • Naturen endrer seg hele tiden

  • Oppsummering av suksesjon

  • Quiz

  • Populasjonsvekst og bæreevne

  • Quiz

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Modul 2 Fornybar energi

  • Læremål

  • Fornybar energi og energilagring

  • Quiz til lydfil

  • Bygg atomer og molekyler

  • Ioner

  • Kjemiske likninger

  • Redoksreaksjoner

  • Quiz

  • Galvanisk element

  • Elektrolyse

  • Galvaniske elementer og elektrolyse

  • Mer om energibærere

  • Solenergi

  • Solceller

  • Virkningsgrad

  • Energi presentasjon oppsummering

  • Bioenergi

  • Biomasse

  • Varmepumpe og varmefaktor

  • Flere ressurser

  • Tekstoppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Modul 3 Næringsstoffer

  • Læringsmål

  • Alt om sukker på 5 minutter

  • Quiz

  • Næringstoffer

  • Oppbygning av næringsstoffer

  • Ulike typer karbohydrater

  • Raske og trege karbohydrater

  • Proteiner

  • Fett

  • Mikronæringsstoffer og vann

  • Print ut og fyll inn

  • Quiz til video

  • Hovedpoenget med fordøyelsen

  • Lydbokfiler - hør klipp fra kapittel 6

  • Næringsstoffer oppsummering

  • Organisk = bærekraftig, sunn mat?

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Modul 4 DNA og Bioteknologi

  • Læringsmål

  • Sammenhengen mellom arvestoff og egenskaper

  • Arbeidsoppgavene til DNA

  • Genaktivering

  • Proteinsyntesen

  • Quiz til video

  • Metafor proteinsyntesen

  • Genetisk kode

  • Mutasjoner

  • Quiz

  • Hva er det du arver?

  • Krysningsskjema

  • Forståelse for evolusjon

  • Bioteknologi

  • Folkeopplysningen om genmodifisert mat

  • Etisk diskusjon bioteknologi

  • Oppsummering

  • Flere ressurser

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Modul 5 Stråling

  • Læringsmål

  • Grunnleggende stråling

  • Ioniserende stråling

  • Ozonlaget

  • Quiz

  • Eforelesninger om drivhuseffekten

  • Drivhuseffekten i korte trekk

  • Klimaendringer

  • Quiz til video

  • Bruk av ioniserende stråling

  • Folkeopplysningen om kjernekraft - et klimatiltak å diskutere?

  • Radioaktivitet

  • De tre radioaktive strålingstypene

  • De tre radioaktive strålingstypene

  • Radioaktive reaksjonslikninger

  • Radioaktivitet quiz

  • Halveringstid

  • Eksitering vs ionisering

  • Nordlys

  • Presentasjon og læringsteknikk - stråling fra verdensrommet

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 7

  Avslutning

  • Lydbokfiler - last ned og repeter

  • Interaktivt tankekart om hele faget

  • Egenvurdering

  • Kursevaluering