Course curriculum

 • 1

  Fagets innhold

  • Kompetansemål: Kommunikasjon og samhandling

  • Kompetansemål: Yrkesliv

  • Kompetansemål: Helsefremmende arbeid

 • 2

  Kommunikasjon og samhandling

  • Begrepsliste kommunikasjon

  • Hva er kommunikasjon?

  • God kommunikasjon

  • Hvordan tolke kroppsspråk

  • Digital kommunikasjon

  • Hvordan løse utfordringer i kommunikasjon

  • Oppgaver

  • Begrepsliste omsorg og service

  • Hva er omsorg?

  • Egenomsorg

  • God service

  • Forskjeller og likheter mellom omsorg og service

  • Oppgaver

  • Begrepsliste sosial kompetanse og kulturell kompetanse

  • Sosial kompetanse

  • Sosial kompetanse fra en tidlig alder

  • Kulturell kompetanse

  • Menneskesyn

  • Oppgaver

  • Begrepsliste relasjoner

  • Hvordan skape en god relasjon?

  • Tegn på en god relasjon

  • Horisontale og vertikale relasjoner

  • Når relasjonen med brukeren går over streken

  • Oppgaver

  • Hvordan håndtere en motvillig bruker

  • Begrepsliste observasjon

  • Å observere

  • Subjektiv observasjon vs. objektiv observasjon

  • Oppgaver

  • Hvordan løse konflikter?

  • Hvordan løse konflikter på jobben?

  • Eksamensoppgave kommunikasjon

 • 3

  Yrkesliv

  • Hva slags karriere kan jeg velge?

  • Helsefagarbeider

  • Helsesekretær

  • Tannhelsesekretær

  • Apotektekniker

  • Barne- og ungdomsarbeider

  • Hudpleier

  • Ambulansearbeider

  • Fotterapeut

  • Portør

  • Ortopedtekniker

  • Hvilken karriere hadde du valgt?

  • Hva husker du om karrierene?

  • Begrepsliste profesjonalitet

  • Bli en profesjonell fagarbeider

  • Begrepsliste lover og regler

  • Lover og regler i helsesektoren

  • Yrkesetiske prinsipper

  • Trepartssamarbeid

  • Oppgaver

  • Begrepsliste brukermedvirkning

  • Hva er brukermedvirkning?

  • Brukermedvirkning - 3 nivåer

  • Brukermedvirkning i praksis

  • Mulige utfordringer med brukermedvirkning

  • Oppgaver

  • Begrepsliste etiske dilemmaer

  • Etiske dilemmaer

  • Eksempel på yrkesetiske retningslinjer

  • Begrepsliste velferdsteknologi

  • Velferdsteknologi i praksis

  • Velferdsteknologi gir frihet

  • Oppgaver

  • Begrepsliste tverrfaglig samarbeid

  • Tverrfaglig samarbeid

  • Begrepsliste HMS

  • Hva er HMS?

  • Hva er ergonomi?

  • Oppgaver

  • Eksamensoppgave yrkesliv

 • 4

  Helse

  • Begrepsliste helse og livsstil

  • Hva er god helse?

  • Psykisk helse

  • Hvordan forbedre egen helse?

  • Hvordan forbedre egen helse - del 2

  • Oppgaver

  • Begrepsliste hygiene

  • Hva er hygiene?

  • Hvorfor er hygiene viktig?

  • Hva husker du om hygiene?

  • Immunforsvaret

  • Oppgaver

  • Epidemier og pandemier

  • Begrepsliste mestring

  • Hva er mestring?

  • Hvordan motivere til mestring?

  • Begrepsliste kosthold

  • Kostrådene

  • Energi og næringsstoffer

  • Hva betyr ernæring?

  • Ernæringsquiz

  • 5 om dagen

  • Hvilket brød skal jeg velge?

  • Grovbrødquizen

  • Hvilket kjøtt skal jeg velge?

  • Hvilket smør skal jeg velge?

  • Hvorfor spise fisk

  • Oppgaver

  • Begrepsliste anatomi og fysiologi (kroppen!)

  • Menneskekroppen

  • Skjelett

  • Ledd i kroppen

  • Musklene

  • Sirkulasjonssystemet

  • Respirasjonssystemet

  • Hva er KOLS?

  • Lymfesystemet

  • Fordøyelsen

  • Urinsystemet

  • Urinsystemet - nyrene

  • Sanseorganene

  • Nervesystemet og demens

  • Hormonsystemet og nervesystemet

  • Kjønnsorganene

  • Huden

  • Oppgaver

  • Begrepsliste førstehjelp

  • Førstehjelp på 3 minutter

  • Førstehjelp på 30 minutter

  • Førstehjelp - Stabilt sideleie

  • Førstehjelp - Mistanke om slag

  • Oppgaver

  • Eksamensoppgave helsefremmende arbeid

  • Kursevaluering