En smakebit av K2s nettstudier

 • 1

  Modul 1: Velkommen!

  • Velkommen til K2s nettstudier!

  • Hva vet du om New York City?

 • 2

  Modul 2: Norsk

  • Velkommen

  • Hva er retorikk?

  • Retorikksnakk

  • Romantikken

  • Kildekritikk

  • Å skrive sakprosa

 • 3

  Modul 3: Historie

  • Føydalisme

  • Demokratiet i Aten

  • Begrepsskjema

  • Den romerske republikken på 12 minutter

  • Quiz

 • 4

  Modul 4: Naturfag

  • Naturfag: Hva du lærer

  • Suksesjon

  • Quiz

 • 5

  Modul 5: Samfunnskunnskap

  • Læringsmål

  • Kriminalomsorgen

  • Kjønnsroller - født sånn, eller blitt sånn?

  • Quiz

  • FNs flyktningskonvensjon

 • 6

  Modul 6: Matte 1P

  • Hva er prosent?

  • Gange og dele med 10, 100, 1000

  • Regning med positive og negative tall

 • 7

  Modul 7: Engelsk

  • Engelsk - How to become President of the United States

 • 8

  Modul 8: Fysikk

  • Velkommen

  • Hva er fysikk?

  • Målinger

  • Simulering av bevegelse - eksempel 1

 • 9

  Modul 9: Matematikk R1

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Antall permutasjoner

  • Hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling

 • 10

  Modul 10: Matematikk R2

  • Geometriske følger og rekker: utfordring m/løsningsforslag

  • Trigonometri

  • Differensiallikninger og løsningskurver

 • 11

  Meld deg på/få mer info

  • Meld deg på/få mer info