Her lærer du

 • 1

  Intro: Historie

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Muntlig privatisteksamen

  • Kontaktinfo

  • Historie

  • Kilder og kildekritikk

 • 2

  Verden blir til: 1500 F.Kr. til 1500

  • Hva kan du fra før?

  • Læringsmål

  • Fra jeger og sanker til informasjonssamfunnet

  • Fra jegere og sankere til sivilisasjoner

  • Kildeoppgave: jeger- og sankersamfunnene

  • Jordbruksrevolusjonen

  • Refleksjon

  • Tidlige sivilisasjoner og elvekulturene i Mesopotamia og Egypt

  • Historisk tid

  • Quiz

  • Sammendrag

  • Antikken

  • Antikken

  • Antikke samfunn

  • Krigerstaten Sparta

  • Hva har du lært om krigerstaten Sparta?

  • Demokratiet i Aten

  • Demokrati

  • Den romerske republikken på 12 minutter

  • Podcast - Antikken

  • Folkevandringen

  • Folkevandringene - kildeoppgave

  • Sammendrag

  • Middelalderen

  • Middelalderen

  • Middelalderen i Norge

  • Føydalsamfunnet i middelalderen

  • Vikingtid og middelalder i Norge

  • Vikingtiden

  • Arven fra vikingtiden

  • Kildeoppgave: arven fra vikingtiden

  • Vikingtid og middelalder i Norge

  • Kristningen av Norge og Europa

  • Svartedauden

  • Kildeoppgave: konsekvenser av kristningen

  • Mer om svartedauden

  • Quiz

  • Sammendrag

  • Begrepsskjema

  • Flere ressurser

  • Eksamensøvelse

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Verden blir mindre: 1500-1800

  • Hva kan du fra før?

  • Læringsmål

  • Verden blir mindre

  • Kolonisering og kulturmøter

  • Mot en ny tid

  • Mot en ny tid

  • Humanisme og renessanse

  • Humanisme og renessanse

  • Reformasjonen

  • Reformasjonen

  • Sammendrag

  • Næringsutviklingen i Norge

  • Norge i vekst 1500-1800

  • Norge i vekst 1500-1800

  • Merkantilisme

  • Husmannsvesenet

  • Kildeoppgave: husmannsvesenet og sosiale forhold

  • Quiz

  • Opplysningstiden

  • Opplysningstid og revolusjoner

  • Den amerikanske revolusjon

  • Opplysningstid og revolusjon

  • Den franske revolusjonen

  • Opplysningstid og revolusjoner - viktige begreper

  • Menneskerettighetserklæringen og den amerikanske uavhengighetserklæringen - kildeoppgave

  • Den industrielle revolusjon

  • Den industrielle revolusjon

  • Den industrielle revolusjon

  • Fullfør setningene

  • Quiz

  • Begrepsskjema

  • Sammendrag

  • Eksamensøvelse

  • Muntlig eksamen eksempel "Revolusjoner"

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Verden forandres: 1800-1914

  • Hva kan du fra før?

  • Læringsmål

  • Grunnloven

  • Industrisamfunnet blir til

  • Det store hamskiftet - kildeoppgave

  • Norge i endring på 1800-tallet

  • Norge i endring på 1800-tallet

  • Utvandringen til Amerika

  • Kildeoppgave: Utvandringen til Amerika

  • Sammendrag

  • Demokratisering og nasjonalisme

  • Nasjonalromantikken

  • 1814 - Det norske opprøret

  • Demokratisering og nasjonalisme

  • Demokratiutvikling i Norge fra 1814 til 1905 - podcast

  • Mirakelåret 1814

  • Napoleonskrigene

  • Kildeoppgave: Christian Fredrik

  • Fullfør setningene

  • Sammendrag

  • Ideologier i strid

  • Kolonialisme og imperialisme

  • Imperialisme

  • Kolonialisme og imperialisme

  • Imperialismens årsaker - kildeoppgave

  • Quiz

  • Begrepsskjema

  • Sammendrag

  • Eksamensøvelse

  • Muntlig eksamen eksempel "nasjonalisme og nasjonsbygging"

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Verden i ubalanse: 1914-1945

  • Hva kan du fra før?

  • Læringsmål

  • Angrepet på Norge i 1940

  • Første verdenskrig - forløp

  • Årsaker til første verdenskrig

  • Første verdenskrig

  • Fredsoppgjøret

  • Podcast - "Første verdenskrig"

  • Konsekvenser av første verdenskrig

  • Virkninger av første verdenskrig

  • Sammendrag

  • Mellomkrigstiden - video

  • Mellomkrigstiden

  • Den andre verdenskrig

  • Kildeoppgave: mellomkrigstid

  • Den andre verdenskrig

  • Hiroshima og Nagasaki

  • Konsentrasjonsleirene

  • Holocaust

  • Oppgaver - holocaust

  • Norge under andre verdenskrig

  • Okkupasjonsstyret

  • En liten historisk nøtt

  • Motstandskamp

  • Okkupasjon og motstand

  • Kildeoppgave: motstandskamp

  • Frigjøringsdagene 1945

  • Landssvikoppgjøret

  • Kildeoppgave: historisk empati

  • Forelsket i fienden

  • Andre verdenskrig - fullfør setningene

  • Begrepsskjema

  • Sammendrag

  • Muntlig eksamen eksempel "verdenskrigene"

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Verden i endring: 1945- nå

  • Hva kan du fra før?

  • Læringsmål

  • Berlinmurens fall

  • Den kalde krigen - video

  • Den kalde krigen - 1947-1991

  • Den kalde krigen - noen begreper

  • Cubakrisen - 1962

  • Vietnamkrigen - 1963-1975

  • Slutten på den kalde krigen

  • Den kalde krigen - oppgaver

  • Kildeoppgave: kald krig

  • Sammendrag

  • Norge fra gjenreisning til oljerikdom

  • Oljenasjon

  • Oljehistorien

  • EU

  • EU

  • EU - Ja eller nei?

  • Norge med i NATO

  • Hva er NATO?

  • Velferdsstaten vokser frem

  • Den norske velferdsmodellen

  • Sosiale reformer

  • Kildeoppgave: Velferdsstat og trygd

  • De gyldne 60-årene

  • Den grønne bølgen

  • Det norske ungdomssopprøret

  • Kvinnekamp

  • Sammendrag

  • Brennpunkt midtøsten

  • Briter og franskmenn deler opp midtøsten

  • Israel og Palestina

  • Suezkrisen

  • Suezkrisen i 1956

  • Seksdagerskrigen i 1967

  • Seksdagerskrigen

  • Iran og Irak i krig

  • Irak - Saddam Hussein

  • Oslo-avtalen mellom Israel og PLO

  • Oslo-avtalen

  • Al-Qaida og angrepet på USA

  • Terrorisme, krig og Bush

  • Oppgaver - brennpunkt midtøsten

  • Sammendrag

  • Avkolonisering

  • Afrika fra kolonitid til selvstendighet

  • Folkemordet i Rwanda

  • Oppgaver - avkolonisering

  • Verden i endring

  • Kina - modernisering og revolusjon

  • Det store spranget

  • Kina og kulturrevolusjonen

  • Flyktningskrisen

  • Flyktningskrisen

  • Globalisering

  • Globalisering

  • Fullfør setningene

  • Bærekraftig utvikling i et historisk perspektiv

  • Flere ressurser

  • Oppsummering

  • Kartlegging av modul

 • 7

  Avslutning

  • Presentasjon av alle gjennomførte moduler

  • Kursevaluering